Lees voor

Zoeken

Zoeken

Klimaatadaptatieprojecten: voorbeelden

Voorbeelden van klimaatadaptieprojecten zijn:

Adaptatie: veiliger maken

In het gebied rond de IJssel bij Zwolle is een project gestart waarin de ruimte voor de rivier toeneemt, de veiligheid vergroot wordt en de ecologische ontwikkeling nieuwe kansen krijgt.

Adaptatie: nadelige effecten wegnemen

Om overlast van grote waterhoeveelheden tegen te gaan, is bij Breda door het waterschap een extra bergboezem aangelegd. In het gebied kan enerzijds drie miljoen kubieke meter overtollig water geborgen worden. Anderzijds worden er in het gebied randvoorwaarden geschapen voor natuurontwikkeling.

Adaptatie: kansen benutten

In het Zeeuws-Vlaamse Sluis is men gestart met de ontwikkeling van het project Waterdunen. Dit voorbeeld laat zien hoe het oplossen van een waterstaatkundig probleem, in dit geval een zwakke plek in de kustverdediging, gepaard kan gaan met economische en natuurontwikkeling.