Lees voor

Zoeken

Zoeken

Klimaatscenario's Deltacommissie

Aanvullend op de bestaande KNMI-scenarios is een extreem scenario opgesteld die de Deltacommissie gebruikt heeft om adviezen voor veiligheid tegen overstromingen op de lange termijn beter te onder bouwen. De Deltacommissie gaat uit van een maximale zeespiegelrijzing in 2100 van 120 cm.

Waterafvoer rivieren

Als gevolg van het veranderende klimaat zal ook het afvoerpatroon van de rivieren veranderen. De verwachting is dat de afvoeren in de zomer lager zullen zijn en in de winter hoger dan momenteel het geval is. Er moet rekening gehouden worden met een toename van maximale afvoer (zogenoemde maatgevende afvoer) van de Rijn rond 2100 met 12,5 procent tot 18.000 m3/s. Ter vergelijking: de maximale afvoer in 1995 was ongeveer 13.000 m3/s. De maximale afvoer van de Maas kan mogelijk zelfs toenemen met 20 procent.