Lees voor

Zoeken

Zoeken

Klimaatscenario's Nederland

Met mondiale klimaatmodellen, zogenoemde Global Circulation Models (GCMs) worden schattingen gemaakt van de toekomstige klimaatverandering op aarde. Dergelijke modellen liggen ten grondslag aan bijvoorbeeld het IPCC Fourth Assessment report: Climate Change 2007.

Regionale modellen

Het KNMI heeft een groot aantal van deze modellen gekoppeld aan regionale klimaatmodellen en nationale meetreeksen van het klimaat. Op deze wijze zijn een aantal klimaatscenarios voor Nederland opgesteld. In al deze scenarios komt naar voren dat de opwarming doorzet.

Winters zullen rond 2100 zo'n 2 tot 5 graden Celsius warmer zijn en zomers 2 tot 6 graden. De neerslag zal in de winter toenemen (misschien wel met 30%) en in de zomer mogelijk met 40% afnemen. Extreme regenval in korte tijd zal gaan toenemen. Het hoogste scenario voor zeespiegelrijzing in 2100 is 85 cm.