Lees voor

Zoeken

Zoeken

Waterconflicten in Europese en nationale context en belangrijker: mechanismen om conflicten op te lossen

door prof. dr. Marleen van Rijswick

Kenmerkend voor water is dat het zich niets aantrekt van grenzen: niet tussen staten, niet tussen provincies of gemeenten, en niet tussen verschillende beleidsterreinen. Water stroomt en wordt op zijn weg naar zee voor allerlei functies gebruikt. Om dit probleemloos te laten verlopen is een juridisch systeem nodig dat rekening houdt met alle belangen - drinkwater, vervoer, landbouw, energievoorziening, afvoer, veiligheid, industrie en natuurlijk die van water en natuur zelf - en zorgt voor een eerlijke verdeling van de watergebruiksruimte en de watervervuilingsruimte binnen een stroomgebied. Dit juridisch systeem is in Nederland gebaseerd op zowel het Europese recht als het nationale recht.

Dat juridisch systeem heeft verschillende onderdelen: er moet voorzien worden in doelen, normen, bevoegd gezag, en bevoegdheden en instrumenten om het voorgenomen beleid uit te voeren. Omdat de werkelijkheid altijd weerbarstiger is dan de theorie en de systemen, moet een goed juridisch systeem ook beschikken over conflictoplossingsmechanismen, die kunnen variëren van verplichte samenwerking, prioritering van functies, handhaving en rechtsbescherming.

In deze bijdrage wordt een mogelijk conflict tussen Europees en nationaal recht en tussen verschillende belanghebbende functies geïllustreerd aan de hand van een casus: het besluit om de Haringvlietsluizen in de Zuidwestelijke delta van Nederland op een kier te zetten.