Lees voor

Zoeken

Zoeken

Toelichting keuzeblokken A en B postpropedeuse

De postpropedeuse bevat twee gebonden keuzeblokken:
- keuzeblok A, omvang 12 modulen, keuze uit 13 modulen
- keuzeblok B, omvang 4 modulen, keuze uit 22 modulen.

Studenten die nog geen cursussen hebben gevolgd van de postpropedeuse en geen traject hebben vastgelegd

Deze studenten kunnen kiezen uit de beide keuzeblokken. De aanbevolen studeervolgorde wordt bepaald door het voorkennisniveau, de start- en begeleidingsdata en de tentamendata. Eventuele vrijstellingen worden per blok verleend, meestal in de verhouding van 3 modulen van blok A tot 1 module voor blok B.

Studenten met vastgelegd cursustraject in de bacheloropleding

Trajecten die voor 1 juli 2009 zijn vastgelegd blijven gehandhaafd. Wanneer cursussen uit het aanbod zijn genomen, wordt het traject aangepast in overleg met de mentor en de facultaire toelatingscommissie (FTC).

Studenten met cursussen in de postpropedeuse, zonder vastgelegd traject

Tot 1 juli 2009 was er steeds sprake van een majortraject, samen te stellen in overleg met de faculteit. Dit overleg is niet meer verplicht, maar een advies van mentoren of facultaire toelatingscommissie is voor deze categorie studenten gewenst. Het uitgangspunt hierbij is dat er geen studiepunten verloren gaan.

Kijk of de al bestelde (al dan niet afgeronde) cursussen nog in blok A of B staan. Bestelde (al dan niet afgeronde) cursussen die niet meer in de opleiding zijn opgenomen, kunnen achtereenvolgens worden ingebracht in:
- de vrije ruimte, als die is opgevuld, dan
- gebonden keuzeblok B, als die is opgevuld, dan
- gebonden keuzeblok A.
Wanneer hierna nog niet alle cursussen zijn ondergebracht, is een individuele regeling van de facultaire toelatingscommissie noodzakelijk.