Lees voor

Zoeken

Zoeken

European Virtual Seminar on Sustainable Development (EVS)

Kern van het ‘European Virtual Seminar on Sustainable Development', kortweg EVS, is internationaal samenwerkend leren in kleine, multidisciplinaire groepen aan casestudies op het terrein van duurzame ontwikkeling. En dat alles via internet.

De idee is dat door studenten op die manier samen te laten werken, ze direct geconfronteerd worden met verschillende visies op duurzaamheidsvraagstukken. Visies die samenhangen met verschillende sociale, culturele, politieke, economische en fysieke contexten waarin studenten in Europa leven en studeren.

De studentengroepen analyseren de problematiek die in de casus centraal staat, verrichten onderzoek en rapporteren hierover in een rapport dat, vergezeld van een beleidsaanbeveling, bedoeld is voor de Europese Commissie.

Voor wie?

De onderwerpen van de casestudies zijn interessant voor studenten van verschillende studierichtingen, zoals milieu- en natuurwetenschappen, beleids- en bestuurswetenschappen, economie, rechten en wellicht ook cultuurwetenschappen.

Ook is het EVS interessant voor studenten die ervaring willen opdoen met internationaal, multidisciplinair en/of virtueel samenwerkend leren. Het EVS wordt aangeboden door het Department of Science in de periode oktober-januari met als cursuscode N31211. In het EVS participeren inmiddels meer dan 15 onderwijsinstellingen uit 10 Europese landen. Studenten die meer informatie over het EVS willen kunnen de website raadplegen of contact opnemen met Ron Cörvers.