Lees voor

Zoeken

Zoeken

Virtueel Milieuadviesbureau (VMAB)

In de bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen kunnen studenten de cursus het Virtueel milieuadviesbureau in de eindfase van de opleiding doorlopen. Zij werken en leren daarbij in een virtueel bedrijf: InCompanyMilieuadvies.

Milieuadvies

InCompany Milieuadvies verstrekt adviezen op het gebied van milieunatuurwetenschappen, milieubeleid en milieugezondheidskunde. De medewerkers van InCompany Milieuadvies zijn studenten en docenten van de bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen van de Open Universiteit. De veelzijdige achtergrond van student- en docentmedewerkers biedt een interessante mix van praktische en theoretische knowhow als basis voor de uitvoering van milieuadviesopdrachten.

Virtueel bedrijf

De medewerkers wonen verspreid over Nederland en Vlaanderen. Om desondanks het werken en leren in een bedrijf mogelijk te maken, neemt informatie- en communicatietechnologie een centrale positie in. InCompany Milieuadvies is een virtueel bedrijf: het heeft geen gebouw, geen bureaus, geen vergaderzalen. De organisatie is zodanig ingericht dat werken en leren niet beperkt wordt door plaats of tijdsmoment.

Leren in de praktijk

De essentie van het Virtueel milieuadviesbureau is dat werken en leren tot één activiteit worden gemaakt. Enerzijds wordt verwacht dat studenten bij het uitvoeren van de werkzaamheden aantonen welke competenties zij al in voldoende mate bezitten. Anderzijds krijgen zij de gelegenheid om enkele specifieke competenties tijdens de cursus verder te ontwikkelen. Studenten werken grotendeels in teamverband. Individuele afspraken worden gemaakt over competenties waarop zij zich specifiek willen richten tijdens de deelname in het Virtueel milieuadviesbureau.

Studenten die meer informatie over het Virtueel Milieuadviesbureau willen, kunnen de website raadplegen of contact opnemen met Wilfried Ivens.