Lees voor

Zoeken

Zoeken

Ontwikkeling internationale stages binnen afstandsonderwijs

Vanaf oktober 2006 is het Department of Science een van de projectpartners in het project Cross Sector Virtual Mobility (CSVM). Dit project is opgezet om stages als vorm van werkend leren mogelijk te maken voor studenten in het online afstandsonderwijs.

Virtuele mobiliteit biedt studenten de mogelijkheden een internationale werkervaring op te doen bij een bedrijf, instituut of universiteit elders in de wereld, binnen of buiten het eigen vakgebied (cross sector). Omgekeerd kan de wetenschappelijke kennis, ingebracht door de stagiair, ten goede komen aan de stageopdrachtgever.

Online stage

Online stage lopen, met alle vaardigheden die daarvoor nodig zijn, sluit ook aan bij de steeds meer virtuele manier van werken in het bedrijfsleven. Specialistische taken worden bij één vestiging van het bedrijf uitgevoerd en vervolgens toegepast in het wereldwijde netwerk dat door dit bedrijf wordt gebruikt. Van de huidige werknemer wordt meer en meer gevraagd om via online faciliteiten werk voor elders in de wereld uit te voeren. Het project sluit hiermee aan bij de groeiende behoefte in het bedrijfsleven aan werknemers met internationale, online werkervaring.

Tweejarig project

Cross Sector Virtual Mobility is een tweejarig project binnen het Leonardo da Vinci programma van de Europese Unie. Het Leonardo da Vinci programma is een Europees actieprogramma en bevordert vernieuwingen, innovatie en kwaliteitsverbetering van beroepsopleidingen door transnationale samenwerking. Het project richt zich op het ontwikkelen van innovatieve vormen van online stages en het testen en evalueren van deze vormen van werkend leren in het bedrijfsleven.

Webportaal

Binnen het project wordt ook een Europese webportaal ontwikkeld waarop de stagiair zichzelf kan aanbieden of stageplekken kan vinden die door werkgevers op hetzelfde webportaal worden aangeboden. Om te testen hoe de virtuele mobiliteit van studenten geoptimaliseerd kan worden en hoe informatie en communicatietechnologie het best ingezet kan worden voor deze internationale virtuele stages, start het Department of Science binnen het virtueel milieuadviesbureau met twee pilots: vanaf maart 2007 en vanaf september 2007.

Zie voor meer informatie de website van het project of informeer bij Ansje Löhr.