Lees voor

Zoeken

Zoeken

Het effect van lichaamsbeweging op het denkvermogen van ouderen

30-08-16 Nieuwsbericht
Ruim twee derde van de Nederlandse 65-plussers heeft een chronische beperking die bewegen lastig maakt, zoals bijvoorbeeld artrose. Maar bewegen is juist goed voor het welzijn, de gezondheid en ook het denkvermogen (cognitief functioneren) van ouderen. Als de cognitieve functies als geheugen, aandacht en redeneren minder snel afnemen, kunnen ouderen langer zelfredzaam blijven. De Open Universiteit start een onderzoek naar bewegen en het denkvermogen van ouderen met een bewegingsbeperking: welk soort activiteit is effectief? En hoe intensief moet die lichaamsbeweging zijn? Daartoe wordt een bewegingsadviesprogramma ontwikkeld speciaal voor deze groep. De Hersenstichting subsidieert het onderzoek dat vier jaar gaat duren.
Ruim twee derde van de Nederlandse 65-plussers heeft een chronische beperking die bewegen lastig maakt, zoals bijvoorbeeld artrose. Maar bewegen is juist goed voor het welzijn, de gezondheid en ook het denkvermogen (cognitief functioneren) van ouderen. Als de cognitieve functies als geheugen, aandacht en redeneren minder snel afnemen, kunnen ouderen langer zelfredzaam blijven. De Open Universiteit start een onderzoek naar bewegen en het denkvermogen van ouderen met een bewegingsbeperking: welk soort activiteit is effectief? En hoe intensief moet die lichaamsbeweging zijn? Daartoe wordt een bewegingsadviesprogramma ontwikkeld speciaal voor deze groep. De Hersenstichting subsidieert het onderzoek dat vier jaar gaat duren. lees verder

Trainingsweek: hoe maak je zichtbaar wat een leerling leert van een uitwisseling?

30-08-16 Nieuwsbericht
Interculturele vaardigheden iedereen is het erover eens dat leerlingen daar echt iets aan hebben. Veel scholen organiseren dan ook internationale uitwisselingen. Maar wat zijn dit precies voor vaardigheden? Hoe kun je ervoor zorgen dat de interculturele vaardigheden die een leerling opdoet tijdens een uitwisseling erkend worden én inzichtelijk worden voor andere partijen? Van 26 tot 30 september 2016 vindt in Utrecht een trainingsweek plaats waarin ze praktische tools aangereikt krijgen om actief aan te sturen op erkenning en zichtbaarheid van leeropbrengsten van een uitwisseling.
Interculturele vaardigheden iedereen is het erover eens dat leerlingen daar echt iets aan hebben. Veel scholen organiseren dan ook internationale uitwisselingen. Maar wat zijn dit precies voor vaardigheden? Hoe kun je ervoor zorgen dat de interculturele vaardigheden die een leerling opdoet tijdens een uitwisseling erkend worden én inzichtelijk worden voor andere partijen? Van 26 tot 30 september 2016 vindt in Utrecht een trainingsweek plaats waarin ze praktische tools aangereikt krijgen om actief aan te sturen op erkenning en zichtbaarheid van leeropbrengsten van een uitwisseling. lees verder

Open Universiteit aanwezig tijdens opening Brightlands Smart Services Campus

29-08-16 Nieuwsbericht
Op de dag van de Grand Opening van de Brightlands Smart Services Campus te Heerlen op maandag 12 september 2016 is de Open Universiteit aanwezig. Samen met innovatieve ondernemers op het terrein van smart services, internet of things of data science, nemen we deel aan de Innofair 'Go Smart'. Janine Voncken en Henk Frederiks van de faculteit Management, Science & Technology brengen onze opleidingen onder de aandacht van de bezoekers aan de beurs. Remko Helms en Stefano Bromuri, beiden ook verbonden aan het wetenschappelijk instituut voor Business Intelligence & Smart Services, verzorgen masterclasses.
Op de dag van de Grand Opening van de Brightlands Smart Services Campus te Heerlen op maandag 12 september 2016 is de Open Universiteit aanwezig. Samen met innovatieve ondernemers op het terrein van smart services, internet of things of data science, nemen we deel aan de Innofair 'Go Smart'. Janine Voncken en Henk Frederiks van de faculteit Management, Science & Technology brengen onze opleidingen onder de aandacht van de bezoekers aan de beurs. Remko Helms en Stefano Bromuri, beiden ook verbonden aan het wetenschappelijk instituut voor Business Intelligence & Smart Services, verzorgen masterclasses. lees verder

Promovenda: jezelf overhoren effectievere leerstrategie dan markeren of herhalen

26-08-16 Nieuwsbericht
Studenten die een tekst bestuderen doen dat vaak door de tekst herhaaldelijk door te nemen of door belangrijke informatie te markeren. Zij denken dat deze technieken het meest effectief zijn, waarschijnlijk ook omdat ze makkelijk toepasbaar zijn. Promovenda Pauline Reijners laat zien dat er andere, effectievere technieken zijn. Zoals technieken die het ophalen van eerder opgeslagen informatie uit het geheugen stimuleren. Op vrijdag 2 september 2016 verdedigt Reijners haar proefschrift, getiteld 'Retrieval as a cognitive and metacognitive study technique to learn from expository text'. Ze doet dat bij de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit.
Studenten die een tekst bestuderen doen dat vaak door de tekst herhaaldelijk door te nemen of door belangrijke informatie te markeren. Zij denken dat deze technieken het meest effectief zijn, waarschijnlijk ook omdat ze makkelijk toepasbaar zijn. Promovenda Pauline Reijners laat zien dat er andere, effectievere technieken zijn. Zoals technieken die het ophalen van eerder opgeslagen informatie uit het geheugen stimuleren. Op vrijdag 2 september 2016 verdedigt Reijners haar proefschrift, getiteld 'Retrieval as a cognitive and metacognitive study technique to learn from expository text'. Ze doet dat bij de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. lees verder

Sociale markteconomie. Basis voor een duurzame ontwikkeling van Europa?

23-08-16 Nieuwsbericht
Wat zijn de kansen voor een sociale markteconomie in Europa? Volgens promovendus Ria Slegers zijn er zeker kansen, maar dan moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Slegers wijdde er een studie en proefschrift aan om de vraag goed te kunnen beantwoorden. Op vrijdag 2 september 2016 verdedigt zij haar proefschrift bij de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen aan de Open Universiteit in Heerlen.
Wat zijn de kansen voor een sociale markteconomie in Europa? Volgens promovendus Ria Slegers zijn er zeker kansen, maar dan moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Slegers wijdde er een studie en proefschrift aan om de vraag goed te kunnen beantwoorden. Op vrijdag 2 september 2016 verdedigt zij haar proefschrift bij de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen aan de Open Universiteit in Heerlen. lees verder
1| 2| 3| ...| Volgende pagina|