Lees voor

Zoeken

Zoeken

Tijdschrift OnderwijsInnovatie

Het kwartaalblad OnderwijsInnovatie (OI) wordt uitgegeven door de Open Universiteit en behandelt onderwerpen die te maken hebben met innovaties in het gehele hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

 

 

 

In dit nummer

  • Kim Putters en Sid Vollebregt geloven dat jongeren steeds meer op zoek zijn naar zingeving. Wat kunnen zij doen om zinvol bij te dragen aan de samenleving? Het naar binnenhalen van de buitenwereld in het klaslokaal inspireert en enthousiasmeert daarbij.
  • Het Praktisch artikel behandelt de ontwerpprincipes voor studiesucces. Saxion Hogeschool hernieuwt de opbouw van expertise en veranderingsvermogen om zodoende de studeerbaarheid van het bacheloronderwijs en daarmee het studiesucces te bevorderen.
  • Weer een kritische noot van Rob Martens welke deze keer zijn mening geeft over flexibel maatwerk en individuele leerwegen binnen scholen zonder schotten.
  • Daarnaast uiteraard het onderwijs- en onderzoeksnieuws, de column van Ferry Haan en n├│g meer interessante artikelen.

Online versie

  • U kunt ook het pdf-bestand van het nieuwste nummer van OnderwijsInnovatie online bekijken. Tevens is het mogelijk een van de vorige nummers in te zien.
  • Via de titels op de voorpagina en in de inhoudsopgave kunt u rechtstreeks naar het gewenste artikel gaan.
  • U kunt ook rechtstreeks naar het pdf-bestand van een artikel in een van de rubrieken gaan: Column, Interview, Onderwijs, Onderwijsnieuws, Onderzoek, Onderzoeksnieuws, Opinie en Praktisch artikel.
  • N.B. Voor het lezen van de pdf-bestanden heeft u Acrobat Reader nodig. U kunt Acrobatreader gratis downloaden.

Gratis abonnement

Belangstellenden en geïnteresseerden in innovaties in het hoger onderwijs kunnen zich gratis abonneren op het kwartaalblad OnderwijsInnovatie.

Gegevens wijzigen of abonnement opzeggen

Als abonnee kunt u uw gegevens altijd wijzigen of uw abonnement opzeggen.

Reageren

De redactie stelt bijdragen zeer op prijs. Bent u betrokken bij interessante innovatieprojecten, dan kunt u per e-mail de redactie daarover berichten. Extra exemplaren en vorige nummers van het tijdschrift kunt u bestellen bij het redactiesecretariaat.

Adverteren

Het is mogelijk om in OnderwijsInnovatie te adverteren. Hiermee bereikt u niet alleen de abonnees (oplage 11.000 stuks). Uit de lezersonderzoeken blijkt dat het aantal professionals dat OI leest vele malen hoger ligt.

Op de tariefkaart vindt u alle benodigde gegevens over adverteren. Heeft u een afwijkend voorstel, neem dan contact op met de redactie.