Lees voor

Zoeken

Zoeken

Persberichten

Oratie prof. dr. ir. Jos J.M. Trienekens: Hoe ver-vliegt onze informatie?

Hoe ver-vliegt onze informatie? In de afgelopen decennia is de complexiteit van samenwerkingsverbanden binnen en tussen organisaties sterk toegenomen. Om de samenwerking effectief te laten verlopen worden dan ook steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van informatie en informatievoorziening. Prof. dr. ir. Jos Trienekens gaat in zijn inaugurele rede in op succesfactoren en risico’s van softwaresystemen, om zich vervolgens te verdiepen in de kwaliteit van informatievoorziening binnen en tussen organisaties. De oratie vindt plaats op vrijdag 28 oktober 2016 bij de Open Universiteit in Heerlen.

Promotie: Hoe duurzaam is onze software?

Meer en meer zijn we in ons dagelijkse leven afhankelijk van software en van moderne apparaten die software bevatten. Daarom is het belangrijk om te weten of de betreffende software duurzaam is, of deze correct functioneert, met een relatief laag energieverbruik. Maar met welke methoden kunnen we het verbruik van software analyseren? Dat is de kern van het proefschrift ‘Assessing sustainability of software; analysing, correctness, memory and energy consumption’, dat Bernard van Gastel op vrijdag 28 oktober 2016 verdedigt bij de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit in Heerlen.

Staatssecretaris Dekker neemt onderzoeksrapport Welten-instituut in ontvangst

Het Welten-instituut heeft in samenwerking met de AVS (Algemene Vereniging van Schoolleiders) een onderzocht hoe schoolleiders en leraren samenwerken aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Hiervoor hebben de onderzoekers twee good practice scholen - waar in hoge mate sprake is van gespreid leiderschap en een professionele leergemeenschap - uitvoerig bestudeerd.

Promotieonderzoek: Kan elke regio een Silicon Valley worden?

Innovatieprocessen kosten veel tijd en geld en verlopen vaak moeizaam. Veel bedrijven gaan daarom op zoek naar samenwerkingspartners. Regionale, nationale en Europese beleidsmakers stimuleren dat proces en her en der ontstaan regionale industriële clusters en campussen. Allemaal vanuit het idee dat samenwerking zorgt voor snellere en efficiëntere innovatie. Promovendus Ward Ooms onderzocht onder andere drie Nederlandse clusters en stelt vast dat de praktijk weerbarstig is: ‘Die samenwerking levert lang niet altijd voordelen op.’ Op 21 oktober 2016 om 16.00 uur verdedigt hij zijn proefschrift ‘Innovation through collaboration: challenging the assumptions’ bij de Open Universiteit.

Promotie: Begrip voor communicatiestijl collega's versterkt teams

In multinationale organisaties wordt een efficiënte samenwerking vaak bemoeilijkt door de multiculturele samenstelling van het personeelsbestand. Verschillen in taal, communicatiestijlen en cultuur resulteren vaak in misverstanden en misinterpretaties. ‘Managers en medewerkers zouden er daarom goed aan doen een beter beeld te krijgen van hun eigen ideeën en voorkeuren voor communicatie en van die van anderen. Wederzijds begrip kan leiden tot een gezamenlijke effectieve en efficiënte communicatiestijl en samenwerking. Dit stelt promovendus Ron Byron in zijn proefschrift: ‘Do the Insiders understand the Outsiders? The influence of cultural factors and personal preferences on individual employee behavior.’ Ron Byron promoveert op 14 oktober 2016 aan de Open Universiteit in Heerlen.

Huurder van ongebouwd onroerend goed vaak onvoldoende beschermd

Zelf ben je tevreden, maar toch moet je als huurder weg. Kan dat zomaar? Elina Swaneveld-Bakelaar, oud-advocaat en promovendus bij de Open Universiteit, onderwerpt deze vraag aan een onderzoek in haar proefschrift ‘De huur van ongebouwde onroerende zaken: een leemte in de wet’. De promotie vindt plaats op 7 oktober 2016 bij de Open Universiteit in Heerlen.

'Real life' contacten nog vaak basis voor online criminele netwerken

Cybercriminele netwerken ontstaan nog vaak vanuit sociale banden die leden in het ‘echte leven’ met elkaar hebben. Zij kennen elkaar bijvoorbeeld vanuit de buurt waarin zij zijn opgegroeid of vanuit de gevangenis. Maar ook online forums vormen een bron voor rekrutering. Die maken dat netwerken met weinig leden toch wereldwijd actief kunnen zijn. Dit stelt onderzoeker Rutger Leukfeldt in zijn proefschrift ‘Cybercriminal networks. Origin, growth and criminal capabilities’. Hij promoveert op vrijdag 30 september 2016 om 13.30 uur aan de Open Universiteit in Heerlen.

Rector magnificus pleit voor ander waarderingssysteem wetenschap

Open science vergt dat er op een andere, creatieve manier naar evaluatie en waardering van onderzoek wordt gekeken. Dat stelt prof. mr. Anja Oskamp, rector magnificus van de Open Universiteit, vandaag, 26 september, bij de viering van de dies natalis van de Open Universiteit. ‘Laten we actief zoeken naar manieren om niet alleen publicaties maar ook lopend onderzoek beter te delen.’ De 32e dies natalis staat in het teken van open science en open data. Na de inleiding door prof.mr. Anja Oskamp, houdt de president van de KNAW, prof.dr. José van Dijck, de diesrede waarop prof. dr. Corien Prins, hoogleraar recht en informatisering, zal reageren.

Elly de Bruijn aangesteld als bijzonder hoogleraar

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. Elly de Bruijn aangesteld als bijzonder hoogleraar De pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening. De aanstelling heeft een omvang van 0,2 fte en een looptijd van vijf jaar. De leerstoel wordt gefinancierd door Hogeschool Utrecht waar prof. De Bruijn werkzaam is als lector beroepsonderwijs.

Begeleidingsvaardigheden helpen bij efficiënt leren in leernetwerken

Steeds meer mensen gebruiken online leernetwerken om zich verder te ontwikkelen. Maar vooral bij complexe taken zijn leernetwerken onvoldoende in staat om kennisdeling efficiënt te organiseren. Onderzoekster Ya-Ping Hsiao ontdekte dat deelnemers met onderwijsgerelateerde vragen efficiënter leren als ze in contact worden gebracht met deelnemers met goede begeleidingsvaardigheden. Die geven betere feedback en motiveren de vragensteller meer dan deelnemers met alleen veel inhoudelijke kennis. Ya-Ping Hsiao promoveert op vrijdag 23 september 2016 aan de Open Universiteit. De titel van haar proefschrift luidt: ‘Peer support to facilitate knowledge sharing on complex tasks’.