Lees voor

Zoeken

Zoeken

Persberichten

Arent van der Feltz benoemd tot voorzitter College van bestuur

Arent van der Feltz is door de Raad van toezicht van de Open Universiteit benoemd tot voorzitter van het College van bestuur van de Open Universiteit. Tot 2015 was hij lid van de directie van Ziggo. Hij is de opvolger van Sander van den Eijnden, sinds 1 maart 2016 voorzitter van het College van bestuur van de Hogeschool Leiden. De benoeming van Van der Feltz gaat in op 1 juni 2016 en geldt voor een periode van vier jaar.

Meer aandacht nodig voor persoonlijke effectiviteit psychotherapeut

Voor mensen met psychische aandoeningen zijn bewezen effectieve psychotherapieën beschikbaar. Een deel van de patiënten heeft echter onvoldoende baat bij deze behandelingen. Om dit te verbeteren moet er meer onderzoek komen naar de persoonlijke effectiviteit van psychotherapeuten. ‘Sommige psychotherapeuten zijn veel effectiever dan andere. Daar kunnen we van leren.’ Dit stelt prof. dr. Agnes Scholing in haar inaugurele rede die zij uitspreekt op 22 april 2016.

Open Universiteit benoemt eerste hoogleraar Levenslooppsychologie

Prof. dr. Nele Jacobs is per 1 april 2016 benoemd tot hoogleraar Levenslooppsychologie bij de Open Universiteit. Zij is daarmee de eerste hoogleraar op dit vakgebied. Levenslooppsychologie richt zich op de functionele ontwikkeling van de mens in al zijn levensfasen.

Open Universiteit start dating platform voor studenten

De Open Universiteit (OU) gaat een dating platform toevoegen aan haar online leeromgeving yOUlearn. Hiermee kunnen de studenten van de Open Universiteit straks gemakkelijk contact leggen met elkaar. Uit onderwijskundig onderzoek is gebleken dat een relatie het studiesucces vergroot.

Promotie: Noorse zeemanskerk was veilige thuishaven voor zonen op zee

Scandinavische zeemannen konden in de Nederlandse en Antwerpse havens in de 19e eeuw wel eens ten prooi vallen aan verleidingen en gevaar voor uitbuiting. De Noorse Zeemansmissie probeerde hiervoor een tegenwicht te vormen. Virginia Hoel, cultuurhistoricus en promovendus bij de Open Universiteit, onderzoekt in haar proefschrift ‘Faith, Fatherland and the Norwegian Seaman’ het werk van de Noorse zeemanspastors in Antwerpen en Amsterdam/Rotterdam (1864-1920). De promotie vindt plaats op vrijdag 11 maart 2016 in de Noorse kerk te Rotterdam.

Bijna alle masteropleidingen van OU zijn beste in Keuzegids Masters 2016

Zes van de negen masteropleidingen van de Open Universiteit zijn als beste in hun studierichtingen beoordeeld in de Keuzegids Masters 2016 die 2 maart 2016 verschijnt. De overige drie masters zijn tweede in hun rankings. Bovendien kent de redactie één masteropleiding het predicaat ‘Topopleiding’ toe. Het gaat om de masterstudie Software Engineering. In de lijst van beste masteruniversiteiten scoort de Open Universiteit de tweede plaats met 68 punten.

Geen beperking beslissingsruimte in rechtspraak door EU-regelgeving

In de afgelopen decennia gaf de Nederlandse wetgever steeds meer ruimte aan de strafrechter om te voorkomen dat door vormfouten verdachten niet naar behoren berecht konden worden. De laatste jaren bemoeit de Europese Unie zich steeds meer met ons strafprocesrecht. Promovendus Mandy de Bruijn onderzoekt de vraag of dat betekent dat de nationale ontwikkeling naar meer ruimte voor de strafrechter wordt doorbroken. Promotie vindt plaats op 4 maart 2016 bij de Open Universiteit in Heerlen.

Tanja E. J. Vos benoemd tot hoogleraar Software Engineering

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. Tanja E. J. Vos benoemd tot hoogleraar Software Engineering. Deze benoeming bij de faculteit Management, Science & Technology heeft een omvang van 0,7 fte en een looptijd van vijf jaar. De benoeming is ingegaan per 1 januari 2016.

Afstemmen van gedrag helpt leerling sociale uitsluiting te voorkomen

Gedragsafstemming speelt een belangrijke rol bij het buitensluiten van leerlingen in een klas. Leerlingen die niet proberen zich aan de groep aan te passen, kunnen worden buitengesloten. En alle medeleerlingen doen daaraan mee. Dit ontdekte promovenda Petra de Bil toen zij een schooljaar lang een brugklas volgde voor haar onderzoek naar groepsvorming en sociale uitsluiting. De Bil promoveert op 26 februari 2016 aan de Open Universiteit. De titel van haar proefschrift luidt: ‘Tune in, or be left out. The Role of Social Tuning in Group Formation Processes during the First Year of Secondary School’.

Promotie: Focus op leerproces helpt leerkracht bij effectief klassenmanagement

Een goede leerkracht is in staat een positieve sfeer in de klas te creëren die uitnodigt tot leren. Maar voor veel leerkrachten is dit een flinke uitdaging. Promovenda Charlotte Wolff onderzocht hoe leerkrachten de klas waarnemen en interpreteren. Beginnende leerkrachten blijken vooral bezig zijn met het gedrag van leerlingen. Experts kijken anders. Zij letten meer op het leerproces en de rol van de leerkracht daarin. Charlotte Wolff promoveert op 19 februari 2016 aan de Open Universiteit. De titel van haar proefschrift luidt: ‘Revisiting ‘withitness’: Differences in teachers’ representations, perceptions, and interpretations of classroom management’.