Lees voor

Zoeken

Zoeken

Persberichten

Fins eredoctoraat voor Paul Kirschner

Paul A. Kirschner, universiteitshoogleraar aan de Open Universiteit, ontvangt een eredoctoraat van de Universiteit van Oulu (Finland). Hij wordt benoemd tot doctor honoris causa aldaar. Een eredoctoraat is de hoogste eer die de universiteit, een van de grootste in Finland, kan toekennen.

Leermotivatie van docenten voortgezet onderwijs niet optimaal

Uit onderzoek blijkt dat een aanzienlijk percentage docenten in het voortgezet onderwijs ongunstig gemotiveerd is voor professioneel leren. Ook neemt de leermotivatie af gedurende de twee jaar dat docenten werden gevolgd. Factoren in de werkomgeving, zoals ondersteuning van schoolleiders en organisatie van taken, verklaren de leermotivatie van docenten. Op vrijdag 18 november 2016 verdedigt Joost Jansen in de Wal zijn proefschrift bij de Open Universiteit in Heerlen.

Keuzegids Universiteiten: bijna alle bachelors OU beste van Nederland

Vijf van de zeven bacheloropleidingen van de Open Universiteit zijn de beste van Nederland in hun studierichtingen, zo meldt de Keuzegids Universiteiten 2017 die 15 november 2017 is verschenen. De twee andere bacheloropleidingen staan in de landelijke top twee van hun studierichting. Daarnaast...

Renate de Groot hoogleraar Biopsychologie van Leren

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft per 1 november 2016 dr. Renate de Groot benoemd tot hoogleraar Biopsychologie van Leren bij het Welten-instituut, het onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie, van de Open Universiteit.

Inzicht cultuurcriticus Johan Huizinga (1872-1945) nog steeds actueel

Tijdens het interbellum, waarin nationalisme, populisme en fascisme opkwamen, voelden veel intellectuelen zich verantwoordelijk om een publiek debat aan te gaan. De wereldwijd bekende historicus Johan Huizinga (1872-1945), voelde zich geroepen zijn positie en kennis en in te zetten om de veranderingen te duiden en soms te bestrijden. Carla du Pree, promovendus bij de Open Universiteit, onderzoekt zijn veranderende rol van historicus tot cultuurcriticus in haar proefschrift ‘Johan Huizinga en de bezeten wereld. De rol van publieke intellectueel tussen twee wereldoorlogen’. De promotie vindt plaats op donderdag 3 november 2016 bij de Open Universiteit in Heerlen.

Oratie prof. dr. ir. Jos J.M. Trienekens: Hoe ver-vliegt onze informatie?

Hoe ver-vliegt onze informatie? In de afgelopen decennia is de complexiteit van samenwerkingsverbanden binnen en tussen organisaties sterk toegenomen. Om de samenwerking effectief te laten verlopen worden dan ook steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van informatie en informatievoorziening. Prof. dr. ir. Jos Trienekens gaat in zijn inaugurele rede in op succesfactoren en risico’s van softwaresystemen, om zich vervolgens te verdiepen in de kwaliteit van informatievoorziening binnen en tussen organisaties. De oratie vindt plaats op vrijdag 28 oktober 2016 bij de Open Universiteit in Heerlen.

Promotie: Hoe duurzaam is onze software?

Meer en meer zijn we in ons dagelijkse leven afhankelijk van software en van moderne apparaten die software bevatten. Daarom is het belangrijk om te weten of de betreffende software duurzaam is, of deze correct functioneert, met een relatief laag energieverbruik. Maar met welke methoden kunnen we het verbruik van software analyseren? Dat is de kern van het proefschrift ‘Assessing sustainability of software; analysing, correctness, memory and energy consumption’, dat Bernard van Gastel op vrijdag 28 oktober 2016 verdedigt bij de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit in Heerlen.

Staatssecretaris Dekker neemt onderzoeksrapport Welten-instituut in ontvangst

Het Welten-instituut heeft in samenwerking met de AVS (Algemene Vereniging van Schoolleiders) een onderzocht hoe schoolleiders en leraren samenwerken aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Hiervoor hebben de onderzoekers twee good practice scholen - waar in hoge mate sprake is van gespreid leiderschap en een professionele leergemeenschap - uitvoerig bestudeerd.

Promotieonderzoek: Kan elke regio een Silicon Valley worden?

Innovatieprocessen kosten veel tijd en geld en verlopen vaak moeizaam. Veel bedrijven gaan daarom op zoek naar samenwerkingspartners. Regionale, nationale en Europese beleidsmakers stimuleren dat proces en her en der ontstaan regionale industriële clusters en campussen. Allemaal vanuit het idee dat samenwerking zorgt voor snellere en efficiëntere innovatie. Promovendus Ward Ooms onderzocht onder andere drie Nederlandse clusters en stelt vast dat de praktijk weerbarstig is: ‘Die samenwerking levert lang niet altijd voordelen op.’ Op 21 oktober 2016 om 16.00 uur verdedigt hij zijn proefschrift ‘Innovation through collaboration: challenging the assumptions’ bij de Open Universiteit.

Promotie: Begrip voor communicatiestijl collega's versterkt teams

In multinationale organisaties wordt een efficiënte samenwerking vaak bemoeilijkt door de multiculturele samenstelling van het personeelsbestand. Verschillen in taal, communicatiestijlen en cultuur resulteren vaak in misverstanden en misinterpretaties. ‘Managers en medewerkers zouden er daarom goed aan doen een beter beeld te krijgen van hun eigen ideeën en voorkeuren voor communicatie en van die van anderen. Wederzijds begrip kan leiden tot een gezamenlijke effectieve en efficiënte communicatiestijl en samenwerking. Dit stelt promovendus Ron Byron in zijn proefschrift: ‘Do the Insiders understand the Outsiders? The influence of cultural factors and personal preferences on individual employee behavior.’ Ron Byron promoveert op 14 oktober 2016 aan de Open Universiteit in Heerlen.