Lees voor

Zoeken

Zoeken

Persberichten

Elly de Bruijn aangesteld als bijzonder hoogleraar

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. Elly de Bruijn aangesteld als bijzonder hoogleraar De pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening. De aanstelling heeft een omvang van 0,2 fte en een looptijd van vijf jaar. De leerstoel wordt gefinancierd door Hogeschool Utrecht waar prof. De Bruijn werkzaam is als lector beroepsonderwijs.

Begeleidingsvaardigheden helpen bij efficiënt leren in leernetwerken

Steeds meer mensen gebruiken online leernetwerken om zich verder te ontwikkelen. Maar vooral bij complexe taken zijn leernetwerken onvoldoende in staat om kennisdeling efficiënt te organiseren. Onderzoekster Ya-Ping Hsiao ontdekte dat deelnemers met onderwijsgerelateerde vragen efficiënter leren als ze in contact worden gebracht met deelnemers met goede begeleidingsvaardigheden. Die geven betere feedback en motiveren de vragensteller meer dan deelnemers met alleen veel inhoudelijke kennis. Ya-Ping Hsiao promoveert op vrijdag 23 september 2016 aan de Open Universiteit. De titel van haar proefschrift luidt: ‘Peer support to facilitate knowledge sharing on complex tasks’.

Promotie: De precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer

In de praktijk doen zich vaak zogenoemde ‘verzwijgingszaken’ voor: zaken waarin de verzekeraar (volledige) uitkering weigert, omdat de verzekeringnemer de precontractuele mededelingsplicht (art. 7:928 BW) zou hebben geschonden. Vaak komt het tot een rechtszaak. Kees Engel, promovendus bij de Open Universiteit, bespreekt dit onderwerpin zijn proefschrift ‘De precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer in rechtsvergelijkend perspectief’. De promotie vindt plaats op vrijdag 23 september 2016 bij de Open Universiteit in Heerlen.

DGA en het RAGE project werken samen om game-industrie te versterken

De Dutch Games Association DGA en het RAGE Horizon 2020 project, dat geleid wordt door de Open Universiteit, gaan nauw samenwerken. Doel van de samenwerking is de band tussen de gaming industrie en het onderzoek versterken, innovatie versnellen en de concurrentiepositie van serious gamestudio’s verbeteren. DGA en RAGE hebben hiertoe een overeenkomst getekend. Ondertekenaar namens RAGE was Wim Westera, hoogleraar aan de Open Universiteit en projectleider van het RAGE-project.

Diverse wetenschappen bundelen krachten in Cyber Science Center

Bedrijven, overheden en non-profitorganisaties met onderzoeksvragen op het gebied van cybersafety kunnen voortaan terecht bij het Cyber Science Center. Het center is een samenwerkingsverband van NHL Hogeschool, Politieacademie en Open Universiteit. Voor het eerst bundelen wetenschappers vanuit...

Prof. dr. Paul A. Kirschner benoemd als NIAS-fellow

Prof. dr. Paul A. Kirschner, universiteitshoogleraar aan de Open Universiteit, is per 1 september 2016 benoemd tot fellow bij het NIAS, het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences. Als NIAS-fellow zal hij werken aan het onderzoeksproject Opleiden voor Niet-Bestaande Banen. Dit onderzoek richt zich op informatievaardigheden voor jongeren voor de arbeidsmarkt van morgen. De fellowship wordt mede gefinancierd door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek NSvP.

Beperkte vrijheid voor de persoonlijke mening van de rechter

Promotie Beperkte vrijheid voor de persoonlijke mening van de rechter Mr. Sietske Dijkstra, verdedigt haar proefschrift ‘De rechter als evenwichtskunstenaar’ op vrijdag 9 september 2016 om 13.30 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. De promotor is prof. dr. H.C.G. Spoormans (Open Universiteit) en co-promotor is prof. dr. G.A.A.J. van de Heuvel (Universiteit Maastricht).

Online opening academisch jaar van OU met minister Bussemaker

De opening van het academisch jaar van de Open Universiteit vindt 5 september 2016 online plaats met een gesprek tussen de rector magnificus Anja Oskamp, en studenten. Ook minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker werkt mee aan de uitzending. Thema is de ontwikkeling van het hoger onderwijs in een wereld die steeds digitaler wordt. De opening is van 19.00 tot ca. 19.40 uur live te volgen via de website.

Promovendus: jezelf overhoren effectievere leerstrategie dan markeren of herhalen

Studenten die een tekst bestuderen doen dat vaak door de tekst herhaaldelijk door te nemen of door belangrijke informatie te markeren. Zij denken dat deze technieken het meest effectief zijn, waarschijnlijk ook omdat ze makkelijk toepasbaar zijn. Promovenda Pauline Reijners laat zien dat er andere, effectievere technieken zijn. Zoals technieken die het ophalen van eerder opgeslagen informatie uit het geheugen stimuleren. Op vrijdag 2 september 2016 verdedigt Reijners haar proefschrift, getiteld ‘Retrieval as a cognitive and metacognitive study technique to learn from expository text’.

Sociale markteconomie. Basis voor een duurzame ontwikkeling van Europa?

Wat zijn de kansen voor een sociale markteconomie in Europa? Volgens promovendus Ria Slegers zijn er zeker kansen, maar dan moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Slegers wijdde er een studie en proefschrift aan om de vraag goed te kunnen beantwoorden. Op vrijdag 2 september 2016 verdedigt zij haar proefschrift bij de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen aan de Open Universiteit in Heerlen.