Lees voor

Zoeken

Zoeken

Persberichten

‘Professionalisering docenten moet anders’

Om het onderwijs blijvend te laten aansluiten op de onderwijsbehoefte van de 21ste eeuw, is het belangrijk dat leraren zich blijven professionaliseren. De manier waarop dit nu gebeurt, is echter te veel gebaseerd op klassieke inzichten die niet effectief zijn. ‘Leraren moeten niet ván, maar mét elkaar leren. Daarvoor is wel een forse cultuurverandering nodig.’ Dit stelt prof. dr. Marjan Vermeulen bij de aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap Docentprofessionalisering aan het Welten-instituut van de Open Universiteit. Deze bijzondere leerstoel is ingesteld door onderwijsadviesbureau KPC Groep. Vermeulen spreekt haar inaugurele rede uit op 20 mei 2016 en heeft als titel: Leren organiseren; een rijke leeromgeving voor leraren en scholen.

Gratis online masterclasses UNESCO en de Sustainable Development Goals

Op 27 mei 2016 start de masterclass serie 'UNESCO en de Sustainable Development Goals'. De masterclass geeft inzicht in het brede werkterrein van de UNESCO en laat zien hoe dit zich verhoudt tot de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit zijn de 17 doelen die in 2015 zijn opgenomen in de vernieuwde VN ontwikkelingsagenda. Met deze doelen richt de VN zich op alle landen en niet alleen op arme landen. Zo worden zij aangesproken op hun verantwoordelijkheid in het bestrijden van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. De modules van de masterclass worden verzorgd door vijf Nederlandse UNESCO-leerstoelhouders, waaronder prof. dr. Paquita Perez van de Open Universiteit. De reeks wordt verspreid over 2016 aangeboden en deelname is gratis.

Open Universiteit moet rol pakken bij aanbod gratis online cursussen

Open universiteiten moeten trouw blijven aan hun emancipatoire doelstelling om ieder mens de kans te geven hoger onderwijs te volgen. Daarom moeten ze, en de Nederlandse Open Universiteit voorop, een voortrekkersrol spelen als het gaat om het aanbieden van vrij toegankelijke leerstof. In het bijzonder als het gaat om MOOC’s, gratis open online cursussen waar wereldwijd veel gebruik van wordt gemaakt. Het zou de overheid sieren om deze stap te stimuleren. Dit stelt prof. dr. Peter Sloep, emeritus hoogleraar Technology Enhanced Learning aan de Open Universiteit in zijn afscheidsrede op 20 mei 2016. De titel van zijn rede luidt: ‘Open Onderwijs, twee geloven op één kussen.’

De geïntegreerde supply chain voor een gezamenlijk beheer van risico’s

De snel veranderende zakelijke omgeving en de toenemende complexiteit van de wereldwijde supply chain netwerken leiden tot een grotere onzekerheid, met onverwachte en vaak onvermijdelijke risico's. Daarmee neemt de kans op ernstige verstoringen flink toe. Door bijvoorbeeld niet tijdig te reageren op de uitdaging van een ontwrichtende technologie,in dit verband de digitale fotografierevolutie, ging Kodak bijna failliet. Of wat te denken van Ericsson, dat als gevolg van een chiptekort door een ongeval in een van haar fabrieken een verlies leed van ruim twee miljard dollar en uiteindelijk koos voor een joint venture met Sony. Dergelijke voorbeelden laten zien dat een gezamenlijk beheer van risico's en het creëren van een geïntegreerde supply chain, inclusief supply chain samenwerking, in deze tijd essentieel is. Hoe die samenwerking tot stand kan komen laat promovendus Quan Zhu zien in zijn proefschrift 'Integrated Supply Chain Risk Management', dat hij verdedigt op vrijdag 13 mei 2016 bij de faculteit Management, Science & Technology aan de Open Universiteit.

Concurrentievoordelen voor bedrijven door ‘het sluiten van de cirkel’

Het creëren van waarde door het retourneren van producten en het hergebruik van producten, onderdelen en materialen krijgt steeds meer aandacht in het bedrijfsleven en de maatschappij. Niet alleen vanwege een positief effect op duurzaamheid, maatschappij en milieu, maar ook omdat het ondernemingen economische voordelen op kan leveren ten opzichte van de concurrentie. Promovenda Maren Schenkel onderzoekt in haar proefschrift ‘Value Creation in Closed Loop Supply Chains’ wat ‘waarde’ betekent in deze context, hoe waarde zich manifesteert in de CLSC’s, welke factoren waardecreatie kunnen vergroten en wat bedrijven ervan weerhoudt waarde te creëren. Schenkel verdedigt haar proefschrift op vrijdag 13 mei 2016 vanaf 13.30 uur bij de faculteit Management, Science & Technology aan de Open Universiteit.

Meeste OU-opleidingen beste van alle universiteiten in landelijke NSE 2016

Vijf bachelor- en vier masteropleidingen van de Open Universiteit scoren de eerste plaats in de ranglijsten van hun studierichtingen in de Nationale Studenten Enquête 2016. Van alle veertien Nederlandse universiteiten geven studenten deze opleidingen het hoogste cijfer van alle opleidingen in deze studierichtingen. Als instelling scoort de Open Universiteit de tweede plaats in de ranglijst van de veertien universiteiten.

Steeds meer gemeenten bieden beweegcoach Actief Plus aan

Op 4 mei 2016 is ook in de gemeente Heerlen het project Actief Plus gestart. Daarmee komt het aantal 50-plussers dat Actief Plus aangeboden krijgt op meer dan 25.000, verspreid over 6 verschillende gemeenten. Actief Plus is een beweegcoach op afstand die 50-plussers motiveert om meer te gaan en te blijven bewegen. Daarbij worden ze ook expliciet gewezen op de mogelijkheden in hun eigen gemeente. Actief Plus is ontwikkeld door onderzoekers van de Open Universiteit.

Arent van der Feltz benoemd tot voorzitter College van bestuur

Arent van der Feltz is door de Raad van toezicht van de Open Universiteit benoemd tot voorzitter van het College van bestuur van de Open Universiteit. Tot 2015 was hij lid van de directie van Ziggo. Hij is de opvolger van Sander van den Eijnden, sinds 1 maart 2016 voorzitter van het College van bestuur van de Hogeschool Leiden. De benoeming van Van der Feltz gaat in op 1 juni 2016 en geldt voor een periode van vier jaar.

Meer aandacht nodig voor persoonlijke effectiviteit psychotherapeut

Voor mensen met psychische aandoeningen zijn bewezen effectieve psychotherapieën beschikbaar. Een deel van de patiënten heeft echter onvoldoende baat bij deze behandelingen. Om dit te verbeteren moet er meer onderzoek komen naar de persoonlijke effectiviteit van psychotherapeuten. ‘Sommige psychotherapeuten zijn veel effectiever dan andere. Daar kunnen we van leren.’ Dit stelt prof. dr. Agnes Scholing in haar inaugurele rede die zij uitspreekt op 22 april 2016.

Open Universiteit benoemt eerste hoogleraar Levenslooppsychologie

Prof. dr. Nele Jacobs is per 1 april 2016 benoemd tot hoogleraar Levenslooppsychologie bij de Open Universiteit. Zij is daarmee de eerste hoogleraar op dit vakgebied. Levenslooppsychologie richt zich op de functionele ontwikkeling van de mens in al zijn levensfasen.