Lees voor

Zoeken

Zoeken

Wetenschapsprijs 2016

Tijdens de diesviering op 26 september 2016 zal de Open Universiteit voor het eerst een Wetenschapsprijs uitreiken. De prijs is bedoeld voor een onderzoeker van de Open Universiteit , die zich onderscheidt door uitzonderlijke onderzoeksprestaties. De prijs kan een blijk van waardering zijn voor een specifiek project, maar kan ook als een oeuvreprijs uitgereikt worden. De prijs bestaat uit een beeldje, een oorkonde en een geldbedrag ter grootte van € 7.500, te besteden aan onderzoek.

Criteria

Bij de keuze voor de 'beste onderzoeker van de Open Universiteit' kunnen de volgende criteria een rol spelen:

  • Omvang en kwaliteit onderzoeksproduktie
  • Breedte van het onderzoeksveld (scope)
  • Maatschappelijke relevantie
  • Publicitaire aandacht voor het onderzoek
  • Het onderzoek is van speciale betekenis voor de Open Universiteit als wetenschappelijke instelling
  • De mate van internationale oriëntatie
  • Erkenning buiten de OU c.q. gebleken waardering door ‘peers'
  • Activiteiten / prestaties als (co)promotor c.q. als begeleider van junior onderzoekers

Jury

De jury wordt gevormd door de rector magnificus (voorzitter) en drie vertegenwoordigers van de faculteiten, aangewezen door de decanen.
Besluiten worden in een juryvergadering slechts genomen indien meer dan de helft van het aantal juryleden aanwezig is. In alle gevallen van stemming geschiedt de beslissing bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
De jury stelt een juryrapport op waarin de verschillende kandidaten kort worden besproken en de winnende onderzoeker gemotiveerd wordt bekend gemaakt.