Lees voor

Zoeken

Zoeken

Programma Studiedagen Omgevingsrecht

Het programma van de Studiedagen Omgevingsrecht bestaat uit een zestiental thema's op het terrein van het omgevingsrecht verdeeld over 5 deelterreinen:

Van Wabo naar Omgevingswet (Omgevingsrecht algemeen)

Ruimtelijke Ordening

Milieurecht

Waterrecht

Natuurbeschermingsrecht