Lees voor

Zoeken

Zoeken

Bijzondere leerstoelen

Overzicht hoogleraren met bijzondere leerstoelen

Bij de Open Universiteit werken ongeveer 65 hoogleraren. Elke hoogleraar bezet een leerstoel die staat voor een specifiek onderwijs- en onderzoeksdomein. Een klein deel van de hoogleraren valt onder de categorie 'onbezoldigd' met een zeer beperkte, op instellingsbelang en persoon toegesneden taak. Daarnaast zijn er verschillende bijzondere leerstoelen. Deze worden extern gefinancierd, zijn tijdelijk van aard en hebben een beperkte omvang (meestal niet meer dan één dag per week). Hieronder vindt u een overzicht van de hoogleraren met bijzondere leerstoelen.

Naam Prof. dr. E de Bruijn
Bijzondere leerstoel De pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening
Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen
Omvang 0,2 fte
Financier Hogeschool Utrecht
Termijn 1 1 september 2016 tot 1 september 2021

 

Naam Prof. dr. E.C. Curfs
Bijzondere leerstoel Maatschappelijk ondernemen door zorgverzekeraars
Faculteit Management, Science & Technology
Omvang 0,6 fte
Financier Coöperatie VGZ IZA Trias u.a. (UVIT)
Termijn 1 september 2012 tot 1 maart 2018

 

Naam Prof. dr. J.M.P. Enders - Slegers
Bijzondere leerstoel Anthrozoölogie: Relatie Mens-Dier studies
Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen
Omvang 0,2 fte
Financier AAIZOO
Termijn 1 juni 2013 tot 1 juni 2018

 

Naam Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse
Bijzondere leerstoel Handels- en Verzekeringsrecht
Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
Omvang 0,2 fte
Financier JPR Advocaten
Termijn 1 1 juli 2014 tot 30 juni 2015
Termijn 2 1 juli 2015 tot 30 juni 2016
Termijn 3 1 juli 2016 tot 30 juni 2017

 

Naam Prof. dr. M.A.C.T. Kuijpers
Bijzondere leerstoel Leeromgeving en Leerloopbanen in het Voorbereidend en Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO)
Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen
Omvang 0,4 fte
Financier Stichting Beheer Bijzondere Leerstoel Leeromgeving en Leerloopbanen in het Voorbereidend en Middelbaar Beroepsonderwijs (V)MBO)
Termijn 1 1 april 2012 tot 1 april 2016
Termijn 2 1 april 2016 tot 31 december 2016

 

Naam Prof. mr. dr. R.F.H. Mertens
Bijzondere leerstoel Zakelijke rechten
Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
Omvang 0,2 fte
Financier Paulussen Advocaten N.V.
Termijn 1 1 oktober 2010 tot 1 oktober 2012
Termijn 2 1 oktober 2012 tot 1 oktober 2014
Termijn 3 1 oktober 2014 tot 1 oktober 2018

 

 

Naam Prof. dr. A.F.M. Nieuwenhuis
Bijzondere leerstoel Leven lang leren op de werkplek; de docent als professional en participant
Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen
Omvang 0,2 fte
Financier Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Termijn 1 januari 2013 tot 1 januari 2017

 

Naam Prof. mr. M.M. van Rossum
Bijzondere leerstoel Theorie en praktijk van het (internationaal) contracteren
Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen
Omvang 0,2 fte
Financier Deterink Advocaten en Notarissen
Termijn 1 1 september 2010 tot 1 september 2015
Termijn 2 1 september 2015 tot 1 september 2017

 

Naam Prof. dr. H.A. Scholing
Bijzondere leerstoel Psychotherapie in de context van wetenschap - werkveld onderwijs conform artikel 7 lid 1
Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen - Welten-instituut
Omvang 0,2 fte
Financier RINO ZUID, Eindhoven
Termijn 1 mei 2015 tot 1 mei 2020

 

Naam Prof. dr. J.H. Semeijn
Bijzondere leerstoel Strategic Human Resources Management in het bijzonder met betrekking tot loopbaanmanagement bij MST
Faculteit Management, Science & Technology
Omvang 0,2 fte
Financier NOLOC
Termijn 1 1 september 2015 tot 1 september 2019

 

Naam Prof. dr. W.P. Stol
Bijzondere leerstoel Politiestudies
Faculteit Management, Science & Technology
Omvang 0,2 fte
Financier Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL)
Termijn 1 15 juni 2009 tot 15 juni 2012
Termijn 2 16 juni 2012 tot 31 augustus 2016

 

Naam Prof. dr. ir. J.J.M. Trienekens
Bijzondere leerstoel Information Management in Educational Value Networks
Faculteit Management, Science & Technology
Omvang 0,2 fte
Financier Organisatie DEKRA
Termijn 1 oktober 2015 tot 1 augustus 2018

 

Naam Prof. dr. M. Vermeulen
Bijzondere leerstoel Docentprofessionalisering in het bijzonder uitdagende leeromgeving voor de professionele ontwikkeling van leraren
Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen
Omvang 0,2 fte
Financier Stichting KPC Onderwijs Innovatie Centrum
Termijn 1 januari 2015 tot 1 januari 2020

 

Naam Prof. dr. ir. J.M. Versendaal
Bijzondere leerstoel E-Business
Faculteit Management, Science & Technology
Omvang 0,2 fte
Financier Hogeschool Utrecht
Termijn 1 juni 2014 tot 1 juni 2019

 

Naam Prof. dr. C.V. van Vuuren
Bijzondere leerstoel Strategisch HRM, i.h.b. Vitaliteitsmanagement
Faculteit Management, Science & Technology
Omvang 0,2 fte
Financier Loyalis N.V.
Termijn 1 1 april 2010 tot 1 april 2015
Termijn 2 1 april 2015 tot 1 april 2020