Lees voor

Zoeken

Zoeken

Commissie en vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit

Binnen de Open Universiteit rust op alle betrokkenen bij het onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. Het College van Bestuur vindt wetenschappelijke integriteit belangrijk en heeft daarom samen met andere Nederlandse universiteiten de Gedragscode Wetenschapsbeoefening opgesteld. Hierin is onder andere omschreven wat we met wetenschappelijke integriteit bedoelen.

Om er voor te waken dat onderzoekers niet in strijd met deze gedragscode handelen heeft het College van Bestuur van de Open Universiteit de Commissie Wetenschappelijke Integriteit ingesteld. Deze commissie is aangesteld ter behandeling van gegronde vermoedens inzake schending van de wetenschappelijke integriteit.
De Commissie Wetenschappelijke Integriteit wordt voorgezeten door prof. dr. A. Soeteman, emeritus hoogleraar van de Vrije Universiteit. De verdere interne leden zijn prof. dr. M. Caniëls, prof. dr. A. Ragas en dr. C Bolman, met als ambtelijk secretaris mr. J.Engels.

Naast de commissie is er een Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit ingesteld die als laagdrempelig aanspreekpunt fungeert voor vragen en klachten over wetenschappelijke integriteit. De vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit heeft daarnaast als taak om – indien zij daartoe mogelijkheden ziet te bemiddelen bij een klacht of de klacht anderszins in der minne op te lossen. De vertrouwenspersoon wijst de klager ook de weg naar het indienen van een klacht bij de Commissie Wetenschappelijke integriteit.

De Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit is prof. dr. Huub Spoormans.