Lees voor

Zoeken

Zoeken

Onderwijsinnovatie

Innoveren is meer dan onderzoeken. Innoveren is vooral ook ontwikkelen en implementeren. Al jaren ontwikkelt de Open Universiteit innovatief onderwijs. Voor zichzelf én voor anderen. De student centraal, dat is voor ons innovatief onderwijs. Een flexibele en stimulerende maar vooral integrale leeromgeving, daagt studenten uit. Dit onderwijs ontwikkelt onze organisatie voor onze eigen studenten, maar ook voor studenten van andere universiteiten, hogescholen en bedrijven.Een belangrijk deel van het onderzoek van de Open Universiteit is gericht op de innovatie van het hoger onderwijs. De universiteit is een nationaal en internationaal erkend expert op het gebied van onderwijskundig onderzoek, ontwikkeling van leertechnologieën en implementatie van innovatief onderwijs.  

Innovatie betekent voor de Open Universiteit: 'Succesvolle verbeteringen van het onderwijs naar inhoud, vorm, organisatie of processen'.

Het streven is om onderwijs flexibeler, efficiënter en slimmer te maken:

  • Flexibeler: door bijvoorbeeld het invoeren van vormen van tijd- en plaatsonafhankelijk leren of door meer in te spelen op individuele leerbehoeften;
  • Efficiënter: effectief en doelmatig onderwijs voor lerenden en beheersbaar, onderhoudbaar en betaalbaar onderwijs voor onderwijsgevenden;
  • Slimmer: handige en werkzame oplossingen door pragmatisch en inventief gebruik van nieuwe methoden, instrumenten en technologieën (ict).