Lees voor

Zoeken

Zoeken

Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening

Voor onderzoek bij de Open Universiteit (inclusief het onderzoek van ((buiten)promovendi), geldt de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (versie mei 2012, er is ook een Engelstalige versie, zie bijlagen). In de gedragscode worden de principes van goed wetenschappelijk onderzoek beschreven. Daarbij gaat het om zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van onderzoek.

De Open Universiteit verwachten dat iedere onderzoeker1 op de hoogte is van deze gedragscode en ernaar handelt.


1Onder ‘onderzoekers' vallen in deze tekst onderzoekers, (buiten)promovendi en studenten.