Lees voor

Zoeken

Zoeken

Onderzoeksnieuws

Aandacht voor cultuur bevordert bedrijfssamenwerking in grensstreken

28-04-16 Nieuwsbericht
Kleine bedrijven in grensgebieden werken maar weinig samen met businesspartners aan de andere kant van de grens. Verschillen in taal en cultuur worden vaak als oorzaak genoemd, maar dat klopt niet stelt promovendus Wiel Hotterbeekx van de Open Universiteit. Het echte probleem schuilt in de mate waarin ondernemers rekening houden met andermans taal en cultuur. Wiel Hotterbeekx onderzocht de problematiek rond bedrijfssamenwerking in de Euregio Maas-Rijn en promoveert op 29 april 2016 aan de Open Universiteit. De titel van zijn proefschrift luidt 'The Influence of Cultural and Linguistic Diversity on Interregional Business Collaboration. The case of the Meuse-Rhine Euregion'.
Kleine bedrijven in grensgebieden werken maar weinig samen met businesspartners aan de andere kant van de grens. Verschillen in taal en cultuur worden vaak als oorzaak genoemd, maar dat klopt niet stelt promovendus Wiel Hotterbeekx van de Open Universiteit. Het echte probleem schuilt in de mate waarin ondernemers rekening houden met andermans taal en cultuur. Wiel Hotterbeekx onderzocht de problematiek rond bedrijfssamenwerking in de Euregio Maas-Rijn en promoveert op 29 april 2016 aan de Open Universiteit. De titel van zijn proefschrift luidt 'The Influence of Cultural and Linguistic Diversity on Interregional Business Collaboration. The case of the Meuse-Rhine Euregion'. lees verder

20 mei oratie Marjan Vermeulen en afscheidsrede Peter Sloep

28-04-16 Nieuwsbericht
Op 20 mei 2016 vindt bij de Open Universiteit in Heerlen het symposium 'Tussen droom en daad: experts bevraagd' plaats. Voorafgaand aan het symposium spreekt prof. dr. Marjan Vermeulen haar oratie uit. Marjan Vermeulen bekleedt de door KPC Groep ingestelde leerstoel Docentprofessionalisering in het bijzonder uitdagende leeromgevingen voor de professionele ontwikkeling van leraren. Na afloop houdt Peter Sloep, hoogleraar Technology Enhanced Learning zijn afscheidsrede.
Op 20 mei 2016 vindt bij de Open Universiteit in Heerlen het symposium 'Tussen droom en daad: experts bevraagd' plaats. Voorafgaand aan het symposium spreekt prof. dr. Marjan Vermeulen haar oratie uit. Marjan Vermeulen bekleedt de door KPC Groep ingestelde leerstoel Docentprofessionalisering in het bijzonder uitdagende leeromgevingen voor de professionele ontwikkeling van leraren. Na afloop houdt Peter Sloep, hoogleraar Technology Enhanced Learning zijn afscheidsrede. lees verder

Litska Strikwerda wint Dissertatieprijs 2016

18-04-16 Nieuwsbericht
Litska Strikwerda, docent metajuridica aan de Open Universiteit, wint de Dissertatieprijs 2016 van de Stichting Praemium Erasmianum met haar scriptie Virtual Acts, Real Crimes? A Legal-Philosophical Analysis of Virtual Cybercrime.
Litska Strikwerda, docent metajuridica aan de Open Universiteit, wint de Dissertatieprijs 2016 van de Stichting Praemium Erasmianum met haar scriptie Virtual Acts, Real Crimes? A Legal-Philosophical Analysis of Virtual Cybercrime. lees verder

Gemeente Maastricht, Trajekt en de OU buigen zich over jongerenwerk van de toekomst

18-04-16 Nieuwsbericht
Het Welten-instituut begeleidt de Gemeente Maastricht en welzijnsonderneming Trajekt bij het inventariseren van de behoeftes op gebied jongerenwerk. Centraal staat de jeugdopbouwwerker van de toekomst: welke kwaliteiten moet hij of zij hebben en welke instrumenten zijn er nodig. De inventarisatie wil inzichtelijk maken waar er bij Trajekt behoefte aan is en hoe de Gemeente kan ondersteunen in het jongerenwerk. Ook zal in kaart worden gebracht wat de OU, Gemeente en Trajekt voor elkaar kunnen betekenen.
Het Welten-instituut begeleidt de Gemeente Maastricht en welzijnsonderneming Trajekt bij het inventariseren van de behoeftes op gebied jongerenwerk. Centraal staat de jeugdopbouwwerker van de toekomst: welke kwaliteiten moet hij of zij hebben en welke instrumenten zijn er nodig. De inventarisatie wil inzichtelijk maken waar er bij Trajekt behoefte aan is en hoe de Gemeente kan ondersteunen in het jongerenwerk. Ook zal in kaart worden gebracht wat de OU, Gemeente en Trajekt voor elkaar kunnen betekenen. lees verder

Nieuw initiatief om te komen tot betere MOOCs

18-04-16 Nieuwsbericht
Kwaliteit is een van de grootste drempels voor het integreren van MOOCs in hoger onderwijs. Er is immers weinig of geen procedure voor kwaliteitsbewaking. Ook zijn er nog veel onduidelijkheden rond de pedagogie en organisatie die nodig is om tot kwalitatief hoogwaardige MOOCs te komen. Het nieuwe Europees project MOOQ heeft als doel kwaliteitscontroles formuleren voor en integreren in elke fase van de levenscyclus van een MOOC: ontwerp, implementatie en uitlevering. De nadruk ligt daarbij op de leerinhoud, de innovatieve leeromgeving en de kwaliteit van de leerervaring. De Open Universiteit coördineert dit project waar vijf partners uit vier landen bij betrokken zijn.
Kwaliteit is een van de grootste drempels voor het integreren van MOOCs in hoger onderwijs. Er is immers weinig of geen procedure voor kwaliteitsbewaking. Ook zijn er nog veel onduidelijkheden rond de pedagogie en organisatie die nodig is om tot kwalitatief hoogwaardige MOOCs te komen. Het nieuwe Europees project MOOQ heeft als doel kwaliteitscontroles formuleren voor en integreren in elke fase van de levenscyclus van een MOOC: ontwerp, implementatie en uitlevering. De nadruk ligt daarbij op de leerinhoud, de innovatieve leeromgeving en de kwaliteit van de leerervaring. De Open Universiteit coördineert dit project waar vijf partners uit vier landen bij betrokken zijn. lees verder

Publicatie: Training om informatievaardigheden van studenten te verbeteren

18-04-16 Nieuwsbericht
Onderzoekers van het Welten-instituut hebben een training ontwikkeld en getest waarmee ze studenten aanleren hoe ze effectief informatieproblemen kunnen oplossen. Studenten slagen er over het algemeen goed in om online informatie te vinden en oplossingen te formuleren, maar de kwaliteit van het proces en het product is twijfelachtig. Hun vaardigheid om correcte en betrouwbare bronnen te vinden en die op de juiste manier te gebruiken, is vaak onderontwikkeld. De eerste resultaten met een training om juist deze vaardigheid aan te leren zijn gepubliceerd in het tijdschrift Computers in Human Behavior.
Onderzoekers van het Welten-instituut hebben een training ontwikkeld en getest waarmee ze studenten aanleren hoe ze effectief informatieproblemen kunnen oplossen. Studenten slagen er over het algemeen goed in om online informatie te vinden en oplossingen te formuleren, maar de kwaliteit van het proces en het product is twijfelachtig. Hun vaardigheid om correcte en betrouwbare bronnen te vinden en die op de juiste manier te gebruiken, is vaak onderontwikkeld. De eerste resultaten met een training om juist deze vaardigheid aan te leren zijn gepubliceerd in het tijdschrift Computers in Human Behavior. lees verder

Leren leiden: hoe leren schoolleiders op hun werkplek?

18-04-16 Nieuwsbericht
Schoolleiders in het voortgezet onderwijs leren op de werkplek het meest wanneer zij werken aan een verbetering of vernieuwing en wanneer ze reflecteren met collega's. Werken aan verbetering en vernieuwing leidt ook tot leeropbrengsten voor leraren. Reflecteren is juist een leeractiviteit van schoolleiders waarin leraren geen rol spelen. Hier vinden schoolleiders de rust om gevoelige vraagstukken te bespreken, vaak met collega-leidinggevenden. Dit blijkt uit onderzoek van Frank Hulsbos, Arnoud Evers en Joseph Kessels. Onlangs verscheen een artikel over hun onderzoek in 'Vocations and Learning'.
Schoolleiders in het voortgezet onderwijs leren op de werkplek het meest wanneer zij werken aan een verbetering of vernieuwing en wanneer ze reflecteren met collega's. Werken aan verbetering en vernieuwing leidt ook tot leeropbrengsten voor leraren. Reflecteren is juist een leeractiviteit van schoolleiders waarin leraren geen rol spelen. Hier vinden schoolleiders de rust om gevoelige vraagstukken te bespreken, vaak met collega-leidinggevenden. Dit blijkt uit onderzoek van Frank Hulsbos, Arnoud Evers en Joseph Kessels. Onlangs verscheen een artikel over hun onderzoek in 'Vocations and Learning'. lees verder

Open Universiteit benoemt eerste hoogleraar Levenslooppsychologie

18-04-16 Nieuwsbericht
Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Nele Jacobs benoemd tot hoogleraar Levenslooppsychologie. Zij is daarmee de eerste hoogleraar op dit vakgebied. Levenslooppsychologie richt zich op de functionele ontwikkeling van de mens in al zijn levensfasen. De benoeming gaat in op 1 april 2016.
Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Nele Jacobs benoemd tot hoogleraar Levenslooppsychologie. Zij is daarmee de eerste hoogleraar op dit vakgebied. Levenslooppsychologie richt zich op de functionele ontwikkeling van de mens in al zijn levensfasen. De benoeming gaat in op 1 april 2016. lees verder

Meer aandacht nodig voor persoonlijke effectiviteit psychotherapeut

18-04-16 Nieuwsbericht
Voor mensen met psychische aandoeningen zijn bewezen effectieve psychotherapieën beschikbaar. Een deel van de patiënten heeft echter onvoldoende baat bij deze behandelingen. Om dit te verbeteren moet er meer onderzoek komen naar de persoonlijke effectiviteit van psychotherapeuten. Sommige psychotherapeuten zijn veel effectiever dan andere. Daar kunnen we van leren. Dit stelt prof. dr. Agnes Scholing in haar inaugurele rede die zij uitspreekt op 22 april 2016 als bijzonder hoogleraar psychotherapie aan de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. Haar oratie heeft als titel Over de psychotherapeut en de buurvrouw: Psychotherapie in de context van wetenschap, werkveld en onderwijs.
Voor mensen met psychische aandoeningen zijn bewezen effectieve psychotherapieën beschikbaar. Een deel van de patiënten heeft echter onvoldoende baat bij deze behandelingen. Om dit te verbeteren moet er meer onderzoek komen naar de persoonlijke effectiviteit van psychotherapeuten. Sommige psychotherapeuten zijn veel effectiever dan andere. Daar kunnen we van leren. Dit stelt prof. dr. Agnes Scholing in haar inaugurele rede die zij uitspreekt op 22 april 2016 als bijzonder hoogleraar psychotherapie aan de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. Haar oratie heeft als titel Over de psychotherapeut en de buurvrouw: Psychotherapie in de context van wetenschap, werkveld en onderwijs. lees verder
1|