Lees voor

Zoeken

Zoeken

Wet bescherming persoonsgegevens en gedragscode persoonsgegevens

Indien u mensgebonden onderzoek verricht waarbij u persoonsgegevens verzamelt, valt het onderzoek zeer waarschijnlijk onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Dit betekent dat de persoonsgegevens volgens richtlijnen dient te verzamelen, te verwerken en te beveiligen. Op de website van het college bescherming persoonsgegevens, het orgaan dat toeziet op de naleving en toepassing van wet- en regelgeving die het gebruik van persoonsgegevens regelt, vindt u alles over de WBP.

Om ervoor te zorgen dat onderzoekers handelen in lijn met de WPB heeft de VSNU de Gedragscode persoonsgegevens opgesteld. Deze code (zie bijlagen) beschrijft hoe onderzoekers1 dienen om te gaan met onderzoeksdata.

Binnen de EU is de privacy wetgeving nagenoeg gelijk. Specifiek voor Belgiƫgelden gelijkluidende bepalingen ten aanzien van de ondubbelzinnige toestemming voor gebruik van persoonsgegevens (van volwassenen, en ouders bij kinderen < 18 jaar) als in de (Nederlandse) Wet bescherming persoonsgegevens.


1Onder 'onderzoekers' vallen onderzoekers, (buiten)promovendi en studenten.