Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Bachelor Psychologie
Psychologie | 180 EC
Code BPS-2018-2019
Deze opleiding biedt u een stevige wetenschappelijke basis om een breed scala aan psychologie-gerelateerde vragen te kunnen beantwoorden. Vragen die betrekking hebben op het gedrag van mensen, psychische problemen, omgevingsfactoren, erfelijkheid, stress, de kunst van leidinggeven, et cetera. De nadruk ligt op vier competenties die belangrijk zijn om als psycholoog te kunnen werken: kennis, interventie, diagnostiek en onderzoek. Al deze competenties lopen als een rode draad door de opleiding. 

Algemeen

Introductie

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster bachelor Psychologie 2018-2019 wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
 
De bacheloropleiding biedt u een stevige wetenschappelijke basis om een breed scala aan psychologie-gerelateerde vragen te kunnen beantwoorden. Vragen die betrekking hebben op het gedrag van mensen, psychische problemen, omgevingsfactoren, erfelijkheid, stress, de kunst van het leiding geven, et cetera. De nadruk ligt op vier competenties die belangrijk zijn voor u om als psycholoog te kunnen werken: kennis, interventie, diagnostiek en onderzoek. Al deze competenties lopen als een rode draad door de opleiding. Behalve een verplicht programma aan vakken kunt u kiezen voor een extra verdieping of juist een verbreding van de opleiding.

Beschrijving

Waarom gedragen mensen zich zoals zij doen? Hoe ontstaan psychische problemen? Zijn verschillen in intelligentie en persoonlijkheid erfelijk? Of bepaald door de omgeving? Hoe beïnvloeden mensen elkaar? Is leidinggeven kunst of kunde? Hoe ga ik om met stress? De bacheloropleiding psychologie geeft u een stevige wetenschappelijke basis om deze vragen te beantwoorden. De antwoorden vertellen iets over anderen én onszelf.Psychologie is een boeiend en relevant wetenschapsgebied. Psychologen houden zich bezig met gedrag van mensen. Zij proberen het gedrag te verklaren en –indien nodig- te veranderen. Psychologen kom je overal tegen. In de geestelijke gezondheidszorg, in het bedrijfsleven, maar ook in het onderwijs of bij de overheid.
 
De bacheloropleiding psychologie van de Open Universiteit is een academische opleiding, waarin u kennis maakt met de belangrijkste basisvakken en toepassingsgebieden van de psychologie. Naarmate u verder in de opleiding komt wordt deze psychologische kennis steeds meer verdiept. Het is belangrijk dat afgestudeerde psychologen wetenschappelijk onderzoek kunnen doen, psychologische diagnoses kunnen stellen, interventies kunnen ontwikkelen en uitvoeren, en academische vaardigheden bezitten zoals schrijven en presenteren. Daarom onderscheiden we binnen de opleiding vier opleidingsleerlijnen: onderzoek, diagnostiek, interventie en academische vaardigheden.
 
De bacheloropleiding psychologie is een deeltijdopleiding, die goed gecombineerd kan worden met een baan en een sociaal leven. Het onderwijs kenmerkt zich door persoonlijk en activerend online onderwijs. U bestudeert de nieuwste inzichten op het terrein van de psychologie, u maakt online verwerkingsopdrachten, u volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten en u bent online in contact met medestudenten en docenten. De docenten hebben hart voor psychologie-onderwijs en willen u graag kennis laten maken met het wetenschapsgebied van de psychologie. Om ervoor te zorgen dat u uw bacheloropleiding vlot kunt afronden is de opleiding in kwartielen gestructureerd, waarbij er tegelijkertijd goede mogelijkheden zijn om flexibel te studeren. Samen met een studieadviseur bepaalt u het voor u ideale studietraject om effectief en efficiënt te kunnen studeren rekening houdend met uw persoonlijke situatie.

Competenties

De opleiding legt nadruk op vier competenties die belangrijk zijn om als psycholoog te kunnen werken: kennis, interventie, diagnostiek en onderzoek. Deze competenties komen als een rode draad in de opleiding terug. 
De bacheloropleiding biedt: 
… kennis over en kritische reflectie op vraagstukken over psychologie, arbeid en organisatie, gezondheid, levensloop en ziekte; 
… kennis over methoden van psychologische diagnostiek; 
… vaardigheden in het samenstellen van rapportages, gebaseerd op onderzoek, praktijkbeoefening of literatuurstudie.

Titel

Bachelor of Science (BSc). 
Deze titel is internationaal erkend.

Diploma

Getuigschrift bachelor.

Studieduur

Indicatie bij een studietempo van 30 studiepunten per jaar, geen vrijstellingen en een studiebelasting van 15 tot 20 uur per week:  
- propedeuse 2 jaar;  
- postpropedeuse 4 jaar.

Aanmelden

Startmoment

De bacheloropleiding start met de cursus Inleiding in de psychologie, met een vast startmoment in september en in februari. U woont drie bijeenkomsten bij waarin u een uitgebreide oriëntatie krijgt op de inhoud van de opleiding. U krijgt geïntegreerde studievaardigheden aangereikt, u volgt een serieus game en onder begeleiding van de docent kunt u zich optimaal voorbereiden op het eerste deeltentamen. U kunt ook op andere momenten starten met de opleiding. Een deel van de cursussen wordt aangeboden met een vast startmoment, maar bij sommige cursussen is het mogelijk om op elk moment in het jaar te starten. Kijk in het Jaarrooster bachelor Psychologie (zie tabblad Begeleiding) wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Aanmelden

Bij de bacheloropleiding meldt u per cursus aan. Voor cursussen met een vast startmoment kunt u zich aanmelden tot 2 weken voor aanvang van de cursus. Voor cursussen met een variabel startmoment kunt u zich op elk gewenst moment aanmelden.
Lees meer over aanmelden.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst, vanwege diverse Engelstalige tekstboeken en artikelen die tijdens de studie gebruikt worden.

Vrijstelling

Heeft u in het verleden een wo- of hbo-opleiding afgerond, dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstellingen. Lees meer....

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen. 
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden.
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster bachelor Psychologie 2018-2019 wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
 
Elke cursus biedt begeleiding via de digitale leeromgeving. Cursussen met een vast startmoment hebben daarnaast intensieve begeleiding gedurende het kwartiel. Afhankelijk van de cursus zijn er online bijeenkomsten, facultatieve groepsbijeenkomsten in de regionale studiecentra, verplichte practicumbijeenkomsten en landelijke studiedagen. Tijdens de verplichte practica oefent u bijvoorbeeld vaardigheden op het gebied van gespreksvoering en gespreksmodellen.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier kunt u terecht voor de face-to-face bijeenkomsten en de tentamens. In de cursusbibliotheek kunt u het studiemateriaal inzien.

Samenstelling

Structuur opleiding

De bacheloropleiding bestaat uit een aantal cursussen verdeeld over twee fasen:  
- propedeuse;  
- postpropedeuse.  
In de propedeuse en een deel van de postpropedeuse zijn de vakken verplicht. U kiest een minor die relevant is voor de aansluitende mastervariant. De vrije ruimte bestaat uit 20 studiepunten. Voor de invulling van de vrije ruimte kunt u kiezen uit bachelorcursussen of minoren van de Open Universiteit. U rondt de opleiding af met de bachelorthesis, een eindopdracht waarin u uw onderzoeksvaardigheden kunt toepassen.

Inhoud kwartielen

Propedeuse (60 studiepunten)
PB0004 Inleiding in de psychologie
PB0302 Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie
PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data-analyse
PB0002 Sociale psychologie
PB0102 Ontwikkelingspsychologie
PB0502 Inleiding in de gezondheidspsychologie
PB1602 Onderzoekspracticum kwalitatief onderzoek
PB0104 Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie
PB0602 Biologische grondslagen: cognitie
PB0702 Literatuurstudie
 
Postpropedeuse verplicht deel (60 studiepunten)
PB0902 Gespreksvoering
PB1002 Geschiedenis van de psychologie
PB0402 Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek
PB1502 Test- en toetstheorie
PB1202 Biologische grondslagen: neuropsychologie en psychofarmacologie
PB1302 Wetenschapsfilosofie
PB1402 Biologische grondslagen: evolutionaire psychologie
PB0802 Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek
PB1702 Onderzoekspracticum longitudinaal onderzoek
PB1102 Psychologische gespreksvoering
PB0204 Psychologie van arbeid en gezondheid
 
Postpropedeuse gebonden keuze (25 studiepunten kiezen uit 45)
PB1802 Proactiviteit op het werk: een psychologisch perspectief
PB2302 Organisatiepsychologie
PB2402 Inleiding in conflicthantering en mediation
PB2502 eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief
PB2202 Adolescentiepsychologie
PB2702 Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving
PB2002 Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie
PB2102 Ouderenpsychologie
PB2602 Seksuologie
 
Vrije ruimte (20 studiepunten)
Eindopdracht (15 studiepunten)
PB9906 Bachelorthesis
 

Tentaminering

De tentamenvorm is cursusgebonden.

Meer informatie

Contactpersonen

Overweegt u om de bacheloropleiding te gaan volgen, maar wilt u eerst een adviesgesprek, neem dan contact op met één van onze studieadviseurs.