Bachelor Informatica (BSc)
Informatica en informatiekunde | 180 EC | 2016-2017
Code BTI
Deze opleiding is uitermate geschikt voor informatici die verder willen groeien in hun functie als adviseur, programmeur, ontwerper of beheerder van ICT-toepassingen. U krijgt een uitgebreid en diepgaand inzicht in de actuele technologische ontwikkelingen en een uitstekende vakinhoudelijke basis. U leert hoe het er nu aan toe gaat, maar gaat ook nadenken over hoe u zelf nieuwe dingen kunt onderzoeken. Zo bent u straks competent om ICT- toepassingen te initiëren, ICT-systemen te ontwikkelen, beheren en exploiteren en te adviseren over de toepassing van ICT-systemen.

Algemeen

Introductie

De opleiding is gedeeltelijk vernieuwd en bestaat nu uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster bachelor Informatica 2016-2017 wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. Het jaarrooster is geldig tot en met 31 augustus 2017.
 
Wilt u zich oriënteren voor een studie voor het volgende jaar? Kijk dan voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster bachelor Informatica 2017-2018. Meer informatie staat in de studiegids 2017-2018. Via Brochure aanvragen kunt u de studiegids downloaden of per post aanvragen.

Computersystemen en de bijbehorende software zijn tot in alle facetten van de hele moderne wereld doorgedrongen. En de wereld ontwikkelt zich razendsnel met steeds nieuwe mogelijkheden voor communicatie, gegevensuitwisseling en automatisering. Hoe werkt dat allemaal, wat zijn de mogelijkheden en de risico’s? Om deze vragen te beantwoorden is actuele kennis over het vakgebied informatica nodig.

Beschrijving

De bachelor Informatica van de OU biedt een uitgebreid en diepgaand inzicht in de actuele technologische ontwikkelingen en voorziet u van een uitstekende vakinhoudelijke basis. De opleiding heeft een toepassingsgericht en bedrijfsmatig perspectief op academisch niveau. U leert niet alleen hoe het er nu aan toe gaat, maar gaat ook nadenken over hoe je zelf nieuwe dingen kunt onderzoeken.

Titel

Bachelor of Science (BSc).
Deze titel is internationaal erkend.

Diploma

Getuigschrift wo-bachelor.

Studieduur

Indicatie bij een studietempo van 30 EC per jaar en zonder vrijstelling:
propedeuse 2 jaar
postpropedeuse 4 jaar.

Aanmelden

Toelichting inschrijving

Bij een bacheloropleiding schrijft u per cursus in.

Vrijstelling

Heeft u in het verleden een wo- of hbo-opleiding afgerond, dan komt u in aanmerking voor vrijstelling. Lees meer....

Startmoment

De cursus Inleiding informatica is variabel; u kunt op elk gewenst moment inschrijven.

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden. 
Lees meer informatie over kosten, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

De opleiding is gedeeltelijk vernieuwd en bestaat nu uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster bachelor Informatica 2016-2017 wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. Het jaarrooster is geldig tot en met 31 augustus 2017.
 
Wilt u zich oriënteren voor een studie voor het volgende jaar? Kijk dan voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster bachelor Informatica 2017-2018. Meer informatie staat in de studiegids 2017-2018. Via Brochure aanvragen kunt u de studiegids downloaden of per post aanvragen.
 
Standaardbegeleiding (telefonisch of e-mail), elektronische begeleiding via internet. Afhankelijk van de cursus ook online groepsbijeenkomsten.
Lees meer op de betreffende cursussites.

Samenstelling

Toelichting samenstelling

De bacheloropleiding bestaat uit 180 EC verdeeld over twee fasen:
propedeuse (60 EC)
postpropedeuse (120 EC).

Samenstelling

Wilt u zich oriënteren voor een studie voor het volgende jaar? Kijk dan voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster bachelor Informatica 2017-2018
 
De hieronder gepresenteerde samenstelling is voor het academisch jaar 2016-2017 en is geldig tot en met 31 augustus 2017. Zie het Jaarrooster bachelor Algemene cultuurwetenschappen 2016-2017.
T36131 Communicatietechnologie
T16141 De werking van computersystemen
IB0102 Inleiding informatica
IB0202 Inleiding informatiekunde
IB0602 Lineaire algebra en stochastiek
IB0402 Logica, verzamelingen en relaties
IB0502 Model-Driven Development
T34141 Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen
T25151 Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1
T42241 Objectgeoriënteerd programmeren in Java 2
T51211 Ontwikkelpracticum
T63211 Propedeuseproject informatica
IB0302 Relationele databases
T43311 Academische competenties in de bachelor informatica 1
T44311 Academische competenties in de bachelor informatica 2
T27231 Besturingssystemen
T12341 Concepten van programmeertalen
T08141 Continue wiskunde
T26241 Datastructuren en algoritmen
T22321 Formele talen en automaten
T01211 Functioneel programmeren
T56211 Kunstmatige intelligentie
T41221 Logica en informatica
T04211 Procesmodelleren
T50221 Programmeerpracticum
T20221 Security en IT
T07351 Software engineering
T35231 XML: theorie en toepassingen
T58221 Webapplicaties: de clientkant
T21331 Webapplicaties: de serverkant
T38121 Webcultuur
T61327 Afstudeerproject bachelor informatica
 

Tentaminering

U sluit elke cursus af met een tentamen. Een tentamen kan uit een of meer tentamenonderdelen bestaan. De tentamens worden in principe afgenomen in de studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Als u een tentamen met succes afrondt (cijfer 6 of hoger) ontvangt u een erkend certificaat. In de cursusbeschrijving op Studieaanbod ziet u hoe de cursus getentamineerd wordt.

Meer info

Extra informatie

De faculteit Management, Science & Technology onderhoudt een apart Portaal Informatica en Informatiekunde, waar veel informatie te vinden is over het wetenschapsgebied Informatica en Informatiekunde en alles waar zij zich mee bezighoudt. Ook vindt u er blogs, forums en meer mogelijkheden tot interactie.