Masterclass
Cultuurwetenschappen | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CM0302
Per 1 september 2017 krijgt deze cursus een andere naam, te weten: Masterclass CW 'Waarde en waardering van cultuur'.

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

In de masterclass bestudeert u samen met een aantal onderzoekers uit verschillende disciplines van zowel binnen als buiten de OU een specifiek thema uit het onderzoeksprogramma 'Waarde en waardering van cultuur' van het wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen. U analyseert de denkwereld achter de waardering voor bepaalde cultuuruitingen - of juist de kritiek erop - en de manieren waarop men hieraan gestalte heeft gegeven. U krijgt zodoende inzicht in de samenhang van op het eerste gezicht uiteenlopende cultuuruitingen. Tevens krijgt u hiermee inzicht in de meerwaarde van multi- en interdisciplinair onderzoek.

Algemeen

Inhoud

Onderwijs en onderzoek horen bij elkaar. Maar weet u ook door welk onderzoek de masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen aan de OU wordt gevoed? Waar ligt de belangstelling van de cultuurhistorici, filosofen, kunsthistorici en letterkundigen? Welke vragen houdt hen bezig en hoe zoeken zij naar zinnige antwoorden? En bovenal: wat bindt hun onderzoek? De masterclass biedt u een kijkje in de onderzoekskeuken en nodigt u uit om mee te koken. Aan de basis ligt het gemeenschappelijk onderzoeksprogramma `Waarde en waardering van cultuur¿, dat het wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen van de OU in 2015 heeft opgesteld. Alle onderzoekers die hierin participeren beseffen dat cultuur geen vanzelfsprekend en statisch gegeven is, maar in de loop van de geschiedenis telkens wordt herijkt en opnieuw wordt vormgegeven. Beeldende kunst of literatuur, wetenschapsbeoefening, geschiedschrijving of bijvoorbeeld fenomenen als staats- en natievorming: de waarden die eraan worden toegekend zijn niet eeuwig geldig, noch universeel. Ze veranderen met de tijd en verschillen per geografisch of bijvoorbeeld ideologisch gedefinieerde bevolkingsgroep. Het onderzoek aan de OU richt zich op de vraag naar de denkwereld achter die waardering voor bepaalde cultuuruitingen - of achter de kritiek erop en aversie ertegen - en naar de manieren waarop daaraan gestalte is gegeven. In zowel het heden als het recentere verleden vanaf de 18e eeuw. Die denkwereld vormt vaak de gemeenschappelijke bron van uiteenlopende cultuuruitingen en het is in dat archief dat de verschillende onderzoekers elkaar ontmoeten en versterken. In de masterclass bestudeert u samen met onderzoekers van zowel binnen als buiten de OU een specifiek thema uit dit onderzoeksprogramma.

Aanmelden

Vervangende cursus

De geplande verschijningsdatum van deze cursus is 15 februari 2016.

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen. Men dient minimaal één cursus uit de masteropleiding te hebben afgerond. U kunt zich aanmelden voor deze mastercursus na contact met de studieadviseur (voorheen mentor) van de master.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Bij een onvoldoende aantal inschrijvingen, overmacht of om andere dringende redenen behoudt de OU zich het recht voor deze masterclass te annuleren.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De cursus wordt aangeboden in het tweede jaar van de master. Samen met docenten en medestudenten staat u uitvoerig stil bij het centrale onderzoeksthema van het wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen. De masterclass vindt ergens in Nederland plaats en duurt 3-4 dagen.

Begeleidingsbijeenkomsten


Amsterdam
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. prof.dr. P. van den Akker
1. vr 04-05-2018 / 11.00-17.00 uur

Utrecht
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. prof.dr. P. van den Akker
1. vr 18-05-2018 / 11.00-17.00 uur
2. vr 01-06-2018 / 11.00-17.00 uur

Docenten

Examinator en begeleider: prof. dr. Paul van den Akker.
Bij de masterclass zijn vier docenten betrokken, van elke discipline een. Daarnaast treden er gastsprekers op.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Schriftelijk werkstuk.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal (voornamelijk bestaande uit artikelen of hoofdstukken uit boeken) wordt circa elf weken voor aanvang aan alle deelnemers toegezonden.

Digitale leeromgeving

De meeste cursussen bieden op de cursussite in de digitale leeromgeving een studentenforum of discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en - in het geval van de discussiegroep ook de met begeleider - informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.