Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Open bachelor Bedrijfskunde
Managementwetenschappen | 180 EC
Code OBBMOB
In een Open bachelorprogramma kunnen studenten die een bredere wo-bacheloropleiding willen volgen en/of reeds elders een gedeeltelijke universitaire opleiding hebben gevolgd, studiepunten van eerder behaalde wo-vakken inbrengen.
 
Meer weten over het studieaanbod in dit wetenschapsgebied? Kijk dan in het infomagazine Management.

Algemeen

Beschrijving

Bent u in het verleden aan een universitaire studie begonnen en hebt u deze (nog) niet kunnen afronden? Wilt u uw kans op een baan vergroten door een aantal studierichtingen te combineren? Dan kunt u via een Open bachelor reeds behaalde studiepunten verzilveren. Op die manier kunt u versneld afstuderen in een universitaire bacheloropleiding met een combinatie van studierichtingen naar eigen keuze.

De voordelen van de Open bachelor
- Alle faculteiten: Omdat alle faculteiten van de Open universiteit de Open bachelor aanbieden, kunt u een combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen kiezen. Het uiteindelijke programma moet inhoudelijk natuurlijk wel samenhang vertonen.

- Vrijstellingen: Voor eerder behaalde universitaire studiepunten kunt u vrijstelling aanvragen binnen de Open bachelor. Dus ook als u gestopt bent met een eerdere wo-studie, kunt u uw behaalde studiepunten toch nog verzilveren.

- Kwaliteit: U heeft de keuze uit verschillende standaardprogramma's. Het Open bachelorprogramma waarvoor u goedkeuring aanvraagt, moet inclusief eventueel ingebrachte elders en/of eerder behaalde studiepunten een samenhangend geheel vormen. De kwaliteit is hierdoor gegarandeerd en het getuigschrift van een Open bachelor is gelijkwaardig aan dat van een reguliere bachelor.

- Trajecten: U hoeft niet zelf een programma te kiezen, maar kunt een keuze maken uit vastgestelde trajecten die afgestemd zijn op wat de arbeidsmarkt vraagt. Dit bespaart u veel uitzoekwerk en tijd.

- Arbeidsmarkt: Met een Open bachelor bent u beter toegerust voor de arbeidsmarkt. U bent immers van meer markten thuis dan wanneer de focus in uw opleiding slechts op één discipline zou liggen.

Titel

Bachelor of Science (BSc).
Deze titel is internationaal erkend.

Diploma

U studeert af bij de faculteit Management, Science & Technology. 
Afronding van een Open bachelorprogramma leidt tot een getuigschrift gelijkwaardig aan de reguliere bachelor.
Let op: het is wettelijk gezien niet mogelijk een getuigschrift te behalen van zowel een Open bachelor als een reguliere bachelor van hetzelfde wetenschapsgebied. Indien u op grond van uw getuigschrift Open bachelor wilt doorstromen naar een masteropleiding, neem dan contact op met een onderwijsadviseur om te informeren naar de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

Bedoeld voor

Het Open bachelorprogramma Bedrijfskunde is bedoeld voor studenten die een brede wo-bacheloropleiding willen volgen. Zij die reeds elders een gedeeltelijke wo-opleiding hebben gevolgd, kunnen eerder afgeronde wo-vakken in het Open bachelorprogramma inbrengen.

Aanmelden

Toelichting aanmelden

Nadat u een toelatingsbeschikking voor uw Open bachelorprogramma heeft ontvangen, schrijft u per cursus in.

Vrijstelling

U kunt op grond van eerder behaalde universitaire studiepunten vrijstelling aanvragen voor het facultaire programma en voor de vrije ruimte en studiepunten verzilveren via aanschuifonderwijs binnen het verbredingpakket. Indien u bepaalde vakken aan een andere universiteit heeft gevolgd, kunt u deze dus inbrengen in het Open bachelorprogramma.

Toelating

De Open Universiteit staat open voor iedereen die wil studeren op academisch niveau en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De keuzemogelijkheden binnen de Open bachelor zijn groot. De Commissie voor de examens dient vooraf goedkeuring voor elk Open bachelorprogramma te geven. Er gelden specifieke toetsingscriteria die staan beschreven in de regeling van de Open bachelorprogramma's. Op de pagina Open Bachelorprogramma's vindt u het aanvraagformulier.

Prijsinformatie

De kosten voor een verzoek om toelating tot een Open bachelorprogramma bedragen € 161,-. Dit bedrag wordt bij de registratie van uw verzoek geïnd.
Het bedrag van € 161,- is onafhankelijk van de uitkomst. Ook indien u niet in aanmerking blijkt te komen voor toelating tot een Open bachelorprogramma, worden deze kosten in rekening gebracht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Standaardbegeleiding (telefonisch of e-mail) en elektronische begeleiding via internet. Bij een aantal cursussen worden ook groepsbijeenkomsten georganiseerd. Zie hiervoor de betreffende cursussites.

Samenstelling

Samenstelling

Dit Open bachelorprogramma kenmerkt zich door een combinatie van vakken van het wetenschapsgebied Managementwetenschappen met verbreding van vakken van een of twee andere wetenschapsgebieden. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden in verbredingpakketten. De combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen geeft de opleiding een multidisciplinair karakter.

Het Open bachelorprogramma bestaat uit drie onderdelen: 
- het facultaire deel (dit is 2/3 deel van het pakket), 
- het verbredingpakket en de vrije ruimte (deze laatste twee vormen 1/3 deel van het totale Open bachelorprogramma).

Voordat u kunt starten met de Open Bachelor, is goedkeuring door de Commissie voor de examens vereist. Goedkeuring vraagt u aan door middel van het Aanvraagformulier Open Bachelor.
Op de pagina Open Bachelorprogramma's vindt u het aanvraagformulier. Hier vindt u tevens meer informatie over de samenstelling van het facultaire deel en de mogelijkheden voor invulling van het verbredingpakket. 

Meer info