Het nieuwe studiejaar 2017-2018 staat online
U bent vast eerder toe aan een zomervakantie dan aan een nieuw studiejaar, maar de samenstellingen van onze bachelor- en masteropleidingen voor het academisch jaar 2017-2018 staan online. U kunt vanaf nu aanmelden om te starten met studeren per 1 september 2017.

Aanmelden voor een bacheloropleiding

Wilt u starten met een bacheloropleiding, dan gaat u een studieprogramma volgen dat is samengesteld uit cursussen waarmee u op elk gewenst moment kunt beginnen, maar ook uit cursussen die staan ingeroosterd met een vaste startdatum van een kwartiel. Wilt u op 4 september beginnen? Zorg er dan voor dat u zich vóór 14 augustus aanmeldt via deze website. Wilt u starten met de opleiding maar ook vrijstellingen aanvragen, zorg er dan voor dat u zich vóór 10 juli aanmeldt voor de opleiding en een vrijstellingsverzoek indient. Wij kunnen er dan voor zorgen dat u op tijd beschikt over het juiste studiemateriaal en uw persoonlijke digitale leeromgeving. Ook uw persoonlijke studiepad is dan voor u aangemaakt.

Naar het overzicht bacheloropleidingen

Aanmelden voor een masteropleiding

Wilt u starten met een masteropleiding? Dan is toelating altijd vereist. U kunt zich alleen aanmelden voor een cursus wanneer u een toelatingsbeschikking heeft ontvangen. Wilt u op 4 september beginnen? Zorg er dan voor dat u zich vóór 10 juli aanmeldt voor de opleiding en een toelatingsverzoek indient. Na ontvangst van de beschikking kunt u zich voor 14 augustus via uw studieadviseur aanmelden voor een cursus. Wij zorgen er dan voor dat u op tijd beschikt over het juiste studiemateriaal en uw persoonlijke digitale leeromgeving. Ook uw persoonlijke studiepad is dan voor u aangemaakt.

Naar het overzicht masteropleidingen

Aanmelden voor een cursus

Wilt u een enkele of meerdere cursussen bestuderen maar geen opleiding volgen? U kunt zich op elk gewenst moment aanmelden voor een cursus met een variabel startmoment. U bepaalt zelf wanneer u begint en wanneer u tentamen aflegt binnen de inschrijfduur van 12 maanden. Heeft de cursus die u wilt gaan bestuderen een vaste startdatum van een kwartiel? Dan moet u er rekening mee houden dat u zich hiervoor tijdig aanmeldt. Wij kunnen er dan voor zorgen dat u op tijd beschikt over het juiste studiemateriaal en uw persoonlijke digitale leeromgeving. Aanmelden kan rechtstreeks via deze website.

Naar het overzicht cursussen

  Aanmelden vóór*
Bacheloropleiding 14 augustus 2017
Bacheloropleiding en vrijstelling aanvragen 10 juli 2017
Masteropleiding en toelating aanvragen 10 juli 2017
Aanmelden voor cursus met startdatum 4 september 14 augustus 2017

*Aanmelden na deze datum is mogelijk maar geeft geen garantie dat uw studiemateriaal en digitale leeromgeving op tijd beschikbaar zijn.

Toelating of vrijstelling aanvragen vóór 10 juli

Wanneer u met een masteropleiding wil beginnen, is vooraf toelating vereist. Om uw toelatingsaanvraag goed te kunnen behandelen en op tijd het studiemateriaal en de digitale leeromgeving te kunnen gereed maken is het belangrijk dat u tijdig uw aanvraag indient. Ook het toekennen van vrijstellingen voor delen van de opleiding moet zijn afgerond en verwerkt in uw studiepad vóór aanvang van de opleiding. Zowel het aanvragen van een toelating tot een masteropleiding of het aanvragen van vrijstellingen kan tot 10 juli 2017. Voor aanvragen na deze datum kunnen wij niet garanderen dat deze voor september zijn afgehandeld.

Meer informatie

Toelating via een schakelprogramma/premaster

Beschikt u niet over het vereiste getuigschrift voor rechtstreekse toelating tot een masteropleiding, maar heeft u wel een afgeronde hbo- of wo-opleiding dan kunt u wellicht toegelaten worden via een schakelprogramma of een premaster. Hiermee brengt u uw kennis en vaardigheden op het eindniveau van de bacheloropleiding. Wij adviseren u ook in dit geval een studieadvies aan te vragen. Is toelating via een schakelprogramma/premaster mogelijk dan moet u formeel toelating met het formulier Toelatingsverzoek tot een schakelprogramma aanvragen. Na formele toelating kunt vanuit uw studiepad aanmelden voor cursussen van uw schakelprogramma of de premaster. U kunt een studieplanning maken met de studieadviseur.

Meer informatie