Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Daarom maken wij gebruik van cookies.
Hiermee kunnen wij ook advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u pagina’s delen via social media.
Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Meer lezen
Professionalisering voor leraren
De Open Universiteit biedt cursussen en opleidingen die voor leraren interessant zijn. De inhoud sluit aan bij schoolvakken en onze mix van zelfstandig, samen en online studeren met (digitaal) contactonderwijs maakt professionalisering goed te combineren met lesgeven. Dit kan door met een lerarenbeurs een bachelor- of masteropleiding te volgen. Maar ook cursussen uit het opleidingsaanbod zijn geschikt als verdieping of verbreding van het eigen schoolvak.

Het belang van professionalisering

Maatschappelijke ontwikkelingen vragen voortdurend nieuwe kennis en vaardigheden; ze beïnvloeden de vorm en inhoud van de schoolpraktijk. Voor leraren wordt professionaliseren steeds belangrijker om dagelijks optimaal te functioneren in de klas. Najaar 2018 wordt duidelijk hoe de registratie van leraren die aantoonbaar en actief werken aan hun professionalisering vorm krijgt. De cursussen en opleidingen uit het aanbod van de Open Universiteit lenen zich uitstekend voor gerichte professionalisering; zij zijn bovendien door de NVAO geaccrediteerd.

Zelfstandig, samen en online studeren

Het studiemateriaal wordt grotendeels elektronisch aangeboden, studietaken loodsen de student in eigen tempo door wetenschappelijke handboeken, vakliteratuur en digitale bronnen. Bij de meeste cursussen is voorzien in samenwerking met medestudenten zowel in de discussiegroepen van de elektronische leeromgeving, als face-to-face in contactbijeenkomsten op één van de studiecentra van de OU. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van ‘virtuele begeleiding' waarbij studenten van huis of van school uit via internet deelnemen aan bijeenkomsten. Dit maakt het studeren aanzienlijk efficiënter. Uiteraard is ook telefonisch of e-mail contact mogelijk met de studiebegeleider.
Het is mogelijk voor leraren een Lerarenbeurs aan te vragen voor een bachelor- of masteropleiding van de OU.