ALG_Promoveren_10244_head_large.jpg
Promoveren
Wilt u de titel van doctor verwerven door onderzoek in de informatica of informatiekunde? Dat kan bij de faculteit Bètawetenschappen van de Open Universiteit (OU) op verschillende wijzen: als zogenaamde buitenpromovendus of als promovendus.

Als buitenpromovendus voert u een promotieonderzoek uit naast of in combinatie met uw werk. U treedt niet in dienst bij de OU. U doet onderzoek en werkt aan uw proefschrift onder supervisie van een OU-hoogleraar (de promotor) naar een onderwerp dat u kiest in overleg met uw promotor. Er worden wederzijds afspraken gemaakt over uw promotietraject en de OU-faciliteiten waarvan u gebruik kunt maken. U kunt zelf het initiatief nemen om als buitenpromovendus aan de slag te gaan.

Als promovendus werkt u aan uw promotieonderzoek in een onderzoeksproject dat door de OU wordt geïnitieerd en waarvoor gerichte werving plaatsvindt. Als u aangenomen wordt, treedt u in dienst treedt bij de OU.

Onderzoeksgebieden

Het onderzoek in informatica en informatiekunde wordt uitgevoerd in drie programmalijnen:

  • Human-Computer-Society
  • Information Systems and Business Processes
  • Software Technology

Toelating

Ingangseisen promotietraject

U kunt beginnen met een promotietraject als u beschikt over een mastergraad in de informatica, informatiekunde, bedrijfskunde of een nauw verwant gebied. Het onderwerp van het onderzoek moet passen binnen het onderzoekplan van de faculteit en aansluiten bij de expertise en interesses van één van onze hoogleraren. Van een promovendus wordt verwacht dat het onderzoek ongeveer jaarlijks een artikel oplevert dat geaccepteerd wordt door een internationaal peer-reviewed tijdschrift of een conferentie van daarmee vergelijkbaar niveau. Om dit te bereiken is het nodig dat ook een buitenpromovendus voldoende tijd kan besteden aan het onderzoek. Wat hier voldoende is hangt af van de mate van synergie met de werkkring, maar twee dagen per week kunnen besteden aan onderzoek is wel minimaal vereist.

Aan het promotietraject als buitenpromovendus gaat een fase vooraf waarin u een onderzoeksvoorstel schrijft. In deze fase bent u aspirant-buitenpromovendus en krijgt u 6 maanden de tijd om in samenspraak met de beoogd promotor een voorstel te formuleren; de OU zorgt intussen voor toegang tot de daarvoor noodzakelijke wetenschappelijke literatuur. Het voltooide voorstel wordt beoordeeld door een commissie, die daarbij uitgaat van criteria als relevantie, originaliteit en realiseerbaarheid.

Na goedkeuring van het voorstel wordt u volledig promovendus. Er wordt een contract afgesloten waarin wordt vastgelegd op welke faciliteiten u aanspraak kan maken, welke prestaties worden verlangd en hoe lang de overeenkomst geldig is. Vaak stelt ook de werkgever tijd en faciliteiten ter beschikking; ook de afspraken daarover worden vastgelegd. De duur van het promotietraject ligt gewoonlijk tussen 4 en 7 jaar.

Faciliteiten

De faculteit biedt, ondersteund door de Open Universiteit Graduate School (OUGS), verschillende faciliteiten aan:

  • Begeleiding, zowel bij het maken van het onderzoeksvoorstel als bij het uitvoeren van het promotietraject.
  • Digitale bibliotheekvoorzieningen op de thuisplek.
  • Scholing via cursussen van OUGS en van landelijke onderzoekscholen op het gebied van informatica en informatiekunde.
  • Mogelijkheid tot deelname aan wetenschappelijke congressen.
  • Lidmaatschap van een (online) onderzoekscommunity (via OUGS en Open Universiteit Promovendi Netwerk).
  • Deelname aan facultaire onderzoeksbijeenkomsten.

Meer informatie

Afgeronde promotietrajecten