Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Daarom maken wij gebruik van cookies.
Hiermee kunnen wij ook advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u pagina’s delen via social media.
Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Meer lezen
Studiegidsen 2017-2018 Informatica
Op 1 september 2017 gaat het nieuwe academisch jaar van start. Onze opleidingen worden elk jaar inhoudelijk aangescherpt om onze studenten hoogwaardig onderwijs te kunnen bieden dat vaak gericht is op de actuele maatschappij en werkvelden. Als voorbereiding op het nieuwe studiejaar kunt u in onze studiegidsen alle informatie over het volgende academisch jaar lezen.

De kern van de bacheloropleiding bestaat uit een serie samenhangende cursussen in de softwaretechnologie, informatiesystemen en communicatietechnologie, waarmee de vakinhoudelijke kennis op een goed niveau komt. Het gebruikersperspectief van systemen en toepassingen is een noodzakelijke schakel tussen de vakgebieden en is dan ook een essentieel onderdeel van de bacheloropleiding. Ten slotte werken informatici in een organisatorische en maatschappelijke context. Kennis, begrip en het vermogen om dit in de dagelijkse werkzaamheden tot uiting te laten komen, worden aangeboden in meerdere cursussen. Verder zijn enkele cursussen op het gebied van wiskunde en theoretische informatica opgenomen in het curriculum. Verbreding, bijvoorbeeld richting managementwetenschappen of psychologie, kan via de vrije ruimte worden gerealiseerd. De bacheloropleiding heeft twee integrerende projecten: het Propedeuseproject informatica, dat de propedeuse afsluit en het Afstudeerproject bachelor informatica, dat de gehele bacheloropleiding afsluit.

Studiegids aanvragen

 

In de propedeuse maakt u kennis met veel actuele ict-ontwikkelingen die binnen een bedrijfscontext van belang zijn, waarbij het accent ligt op de ontwikkeling, de implementatie en het gebruik van informatiesystemen. Aangezien de informatiekunde een multidisciplinair vakgebied is, krijgt u naast typische informatiekundevakken ook vakken op het gebied van informatica en managementwetenschappen. Naast theorie en methodologie is er in de vakken ook voldoende aandacht voor het opdoen en toepassen van praktische leerervaringen. Na afronding van de propedeuse bent u competent om in een bedrijfscontext van beperkte complexiteit ict-toepassingen te initiëren, ict-systemen mede te ontwikkelen, de ontwikkeling van ict-systemen te begeleiden en te adviseren over de toepassing van ict-systemen. Als afgestudeerd bachelor informatiekunde beschikt u over een uitstekende vakinhoudelijke basis en kunt u als requirements engineer, informatieanalist, projectleider, of adviseur van ict toepassingen verder in uw functie groeien.

Studiegids aanvragen

 

De wo-masteropleiding Computer Science bevindt zich op het snijvlak van de vakgebieden informatietechnologie, software engineering en bedrijfskunde. De opleiding volgt op de bacheloropleiding Informatica. In de masteropleiding staan verdieping, specialisatie en academische vaardigheden centraal. De opleiding levert academische ingenieurs die nieuwe en bestaande uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Zij maken gebruik van wetenschappelijk verantwoorde methoden en technieken.

Studiegids aanvragen

 

Centraal in het curriculum staan de ontwikkeling en het onderhoud van hoge-kwaliteitssoftware met aandacht voor zowel de procesmatige als de technische kant. Daarbij zijn drie deelaspecten onderscheiden:

  1. Software architecture richt zich op het ontwerp op hoog niveau van goed gestructureerde en goed onderhoudbare software.
  2. Software quality management richt zich op de kwaliteit in de fasen van de software life cycle en het managen daarvan. Dit gebeurt zowel aan het begin bij het bepalen van de requirements als later wanneer de software evolueert.
  3. Software quality assurance richt zich op (formele) technieken voor kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbepaling, zowel wat functionele als niet-functionele eigenschappen betreft.

Studiegids aanvragen