Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Daarom maken wij gebruik van cookies.
Hiermee kunnen wij ook advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u pagina’s delen via social media.
Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Meer lezen
Studiegidsen 2017-2018 Psychologie
Op 1 september 2017 gaat het nieuwe academisch jaar van start. Onze opleidingen worden elk jaar inhoudelijk aangescherpt om onze studenten hoogwaardig onderwijs te kunnen bieden dat vaak gericht is op de actuele maatschappij en werkvelden. Als voorbereiding op het nieuwe studiejaar kunt u in onze studiegidsen alle informatie over het volgende academisch jaar lezen.

Waarom gedragen mensen zich zoals zij doen? Hoe ontstaan psychische problemen? Zijn verschillen in intelligentie en persoonlijkheid erfelijk? Of bepaald door de omgeving? Hoe beïnvloeden mensen elkaar? Is leidinggeven kunst of kunde? Hoe ga ik om met stress? De psychologie houdt zich bezig met deze vragen. Onze bacheloropleiding psychologie geeft u een stevige wetenschappelijke basis om deze vragen te kunnen beantwoorden. De antwoorden vertellen iets over anderen én onszelf.
De hele opleiding legt nadruk op vier competenties die belangrijk zijn om als psycholoog te kunnen werken: kennis, interventie, diagnostiek en onderzoek. Deze competenties komen als een rode draad in de opleiding terug. De propedeuse heeft een inleidend karakter, de postpropedeuse zorgt voor verdieping van kennis, en het vergroten van inzicht in en de ontwikkeling van psychologische en academische vaardigheden.

Studiegids aanvragen

 

In de masteropleiding Psychology verdiept u eerder opgedane kennis en vaardigheden uit de bacheloropleiding op het gebied van onderzoek, diagnose en interventie. Behalve een uitgebreide inhoudelijke verdieping loopt u stage om ervaring op te doen met het werk en de taak van een psycholoog in een beroepssituatie. Empirisch onderzoek is essentieel voor de oplossing van problemen die u in de praktijk tegenkomt. In de opleiding stemmen we de kennis- en vaardigheidsonderdelen op elkaar af. U wordt nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van onderzoek van de wetenschappelijke staf. Als afgestudeerde master van onze opleiding opereert u daarom niet alleen theoretisch op hoog niveau, maar heeft u ook het vermogen de theorie in praktijk te brengen.

Studiegids aanvragen