Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Daarom maken wij gebruik van cookies.
Hiermee kunnen wij ook advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u pagina’s delen via social media.
Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Meer lezen
Nieuws- en achtergrondartikelen

Wetenschapsgebied

Thema

Soort

Jaartal

640 Items
18 juli 2018

Aanpassingsvermogen werknemers van levensbelang voor organisaties

Tegenwoordig is het steeds belangrijker dat organisaties flexibel en wendbaar kunnen inspelen op de wisselende eisen en veranderde omstandigheden in de markt. Alleen flexibele organisaties die klaa...
18 juli 2018

Welk type leider heeft de stad van de toekomst nodig?

De stad van de toekomst krijgt te maken met allerlei uitdagingen. Denk maar aan sociale instabiliteit, milieuvervuiling, maar ook verkeersonveiligheid of terroristische aanvallen. Veiligheid en duu...
18 juli 2018

Doorstart HOVO Limburg dankzij bijdrage Provincie Limburg en ondersteuning bij onderwijsvernieuwing door OU

HOVO Limburg kan op korte termijn een doorstart maken. De instelling die al sinds 1990 hoger onderwijs voor ouderen biedt in Limburg, krijgt daarbij van de Open Universiteit ondersteuning voor vern...
17 juli 2018

Seksueel-misbruikslachtoffers geven de GGZ een voldoende

Mensen met een seksueel misbruikgeschiedenis zijn over het algemeen redelijk tevreden over de behandeling die zij bij de GGZ Nederland hebben gekregen. Maar er zou in de behandeling meer aandacht m...
16 juli 2018

Hoe laat je computers harder werken?

Moderne computers kunnen meerdere berekeningen gelijktijdig verwerken. Tenminste: de hardware, de computers zelf kunnen dat. Moderne computersoftware laat vaak maar één berekening tegelijk uitvoere...
16 juli 2018

Stigma rondom hiv anno 2018 nog steeds niet verdwenen

Afstand houden, vermijden, overdreven hygiënische maatregelen en ongemakkelijke sociale interacties: dit is waar hiv-geïnfecteerden mee te maken krijgen. Gezien de huidige stand van de medische wet...
10 juli 2018

Cultuurverandering als schijnbeweging

PW. organiseert in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit een zes-delige Collegereeks over Cultuurverandering in organisaties. De colleges vinden plaats in de periode van 12 november tot e...
10 juli 2018

Eddo Evink schrijft lesbrief over filosoof Patočka

Prof. dr. Eddo Evink, hoogleraar filosofie aan de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen, heeft in het kader van de uitreiking van de Spinozalens een lesbrief geschreven voor het voortgezet onde...
3 juli 2018

Food4Thought: wat is de relatie tussen gezond eten en psychische gezondheid?

Gezond eten is belangrijk voor ons fysieke en psychische welbevinden. Maar wat weten we eigenlijk over de relatie tussen gezond eten en psychische gezondheid? Welke voedingspatronen of voedingsmidd...
2 juli 2018

Samenwerkend leren: weten twee altijd meer dan één?

Uit onderzoek weten we dat samenwerken in de klas een effectieve aanpak is: twee weten meer dan één. Maar waarom is het effectief? En is het altijd effectief? Vervolgonderzoek laat zien dat bij sam...
1 juli 2018

Jaarverslag 2017 beschikbaar

Het Jaarverslag 2017 van de Open Universiteit is verschenen. Het jaarverslag geeft een overzicht van de gebeurtenissen en behaalde resultaten van het afgelopen jaar, de jaarrekening geeft een overz...
28 juni 2018

Nationale Studenten Enquête 2018: hoge waarderingen voor OU-opleidingen

Veel bachelor- en masteropleidingen van de Open Universiteit krijgen hoge waarderingen van haar studenten in de Nationale Studenten Enquête 2018. De meeste van de zestien opleidingen scoren hoger o...
27 juni 2018

Theo Bastiaens benoemd tot rector magnificus Open Universiteit

Prof. dr. Theo Bastiaens is door de Raad van toezicht van de Open Universiteit benoemd tot rector magnificus van de Open Universiteit. Hij volgt per 1 januari 2019 prof. mr. Anja Oskamp op die na a...
25 juni 2018

Onderzoek naar de rol van gewoonte bij beweeggedrag

Bewegen is gezond. Tal van acties en initiatieven proberen daarom mensen in beweging te krijgen. Het uiteindelijke doel is meestal dat bewegen een gewoonte wordt. De gedachte daarbij is dat mensen ...
25 juni 2018

Think Happy - Be Happy project leert adolescenten positief omgaan met uitdagingen

De pubertijd is een belangrijke periode in de ontwikkeling van kind naar jongvolwassene. Deze ‘adolescentieperiode’ gaat gepaard met allerlei veranderingen op lichamelijk, cognitief, emotioneel en ...
25 juni 2018

Promovendus: 'verengelsing' maatschappij is uitdaging voor docenten Engels

Tweetalig onderwijs wint terrein in het voortgezet onderwijs. Het Engels wint terrein in het hoger onderwijs. Toch is het Engels van de Nederlander helemaal niet zo goed: onze uitspraak laat bijvoo...
21 juni 2018

Presentatie STT-studie Het eeuwige leren

Als lid van het algemeen bestuur van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) was rector magnificus Anja Oskamp de voorzitter van de klankbordgroep voor een toekomstverkenning over techniek en...
18 juni 2018

Iedereen potentieel slachtoffer van online bankfraude? Ik toch niet.

Natuurlijk is slachtoffer worden van online bankfraude iets dat anderen overkomt. Iedereen is zich ervan bewust dat fraude met internetbankieren veelvuldig voorkomt maar ziet zelden een gevaar voor...
14 juni 2018

OnderwijsInnovatie gaat digitaal!

Op 15 juni 2018 verschijnt de laatste papieren uitgave van het blad OnderwijsInnovatie. Om bij de tijd te blijven gaat OI vanaf september digitaal. Dat biedt meer mogelijkheden en spaart het milieu...
14 juni 2018

'Agora maakt maximaal gebruik van bestaande flexibiliteit in examenvarianten'

Bij Agora, de middelbare school met het vernieuwende onderwijsconcept uit Roermond, legde dit jaar de eerste lichting leerlingen examen af. Jos Claessen, hoogleraar bij het Welten-instituut volgde ...