Over_Bestuur_10502_head_large.jpg
Uitgebreid cv Anja Oskamp
 
  Prof. mr. A. (Anja) Oskamp

 

Opleiding

Rijksscholengemeenschap Brielle, Gymnasium b, examen in 1975 behaald

Studie Nederlands Recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, doctoraal examen in 1980 behaald

Promotie tot doctor in de Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam, februari 1990
Titel proefschrift: Het ontwikkelen van juridische expertsystemen, uitgegeven door Kluwer
Promotores: G.P.V. Vandenberghe, A. Soeteman

  Loopbaan
2011 - heden Rector magnificus Open Universiteit
2005 - 2010 Decaan faculteit Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam
2001 - 2010 Hoogleraar Juridisch kennisbeheer en IT VU Amsterdam
Portefeuille onderzoek in faculteitsbestuur (2001-2004)
1997 - 2005 Bijzonder hoogleraar Fiscale Rechtsinformatica en Fiscaal Informaticarecht,
KU Nijmegen
1983 - 2001 Universitair docent en Universitair hoofddocent Vrije Universiteit Amsterdam
1981 - 1983 NV Databank Kamers van Koophandel en Fabrieken
1980 - 1981 Onderzoeker bij Norwegian Research Center for Computers and Law, Oslo
1977 - 1980 Student-assistent informatica en recht
  Nevenfuncties
2017 - heden Lid Raad van toezicht Koning Willem I College
2015 - heden Lid Algemeen bestuur Stichting Toekomstbeeld der Techniek
2012 - heden Lid Hochschulrat FernUniversität Hagen
2010 - heden Lid Stichtingsbestuur Platform Open Commentaren
  Overige vermeldingen
2018 - heden Lid bestuur EADTU
2018 - heden Lid General Assembly VSNU
2018 - heden Lid Stuurgroep Onderwijs, onderzoek en valorisatie VSNU