Economie

Uit het brede aanbod van de Open Universiteit is voor leraren Economie een relevante selectie gemaakt.

Deze cursussen zijn voornamelijk afkomstig uit het opleidingsaanbod van de faculteit Management, Science & Technology.

Overig aanbod

Dit is geschikt OU-materiaal dat gratis toegankelijk is en gelegenheid biedt kennis te maken met het aanbod en de werkwijze van de OU.

 • Computeralgebra met Maxima
 • Dienstenmarketing
 • Kennisbank Economie
  De Kennisbank economie is opgebouwd uit vier onderdelen:
  - lesonderwerpen,
  - twee vakinhoudelijk cursussen,
  - beschrijving van misconcepten en
  - een begrippenbank.