Organisatie
De Open Universiteit heeft de wettelijke taak bij te dragen aan de innovatie van het Nederlands hoger onderwijs. In de dertig jaar van haar bestaan heeft ze zich ontwikkeld tot dé expert op dit gebied.

Innovatief onderwijs vraagt om vakinhoudelijke expertise én om kennis van onderwijs-, informatie- en communicatietechnologie. Het onderwijskundig en onderwijstechnologisch onderzoek vindt grotendeels plaats binnen het Welten-instituut, het vakinhoudelijk onderzoek binnen de faculteiten. Om promovendi te faciliteren is de Open Universiteit Graduate School (OUGS) opgericht, een thuishaven voor promovendi, hun promotores en begeleiders.

Voor al het onderzoek dat plaatsvindt bij de Open Universiteit geldt dat het valt onder de Nederlandse regelgeving en gedragscodes op het gebied van ethiek en wetenschappelijke integriteit. Binnen de Open Universiteit zijn interne commissies ingesteld die toezien op de naleving ervan.

Welten-instituut

Het Welten-instituut is het onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie van de Open Universiteit. Het ontwikkelt één onderzoeksprogramma: Leren en doceren in een door technologie verrijkte leeromgeving.
Binnen dit programma worden drie lijnen onderscheiden met elk een eigen focus:

  • Het bevorderen van effectief, efficiënt en aangenaam leren (FEEEL)
  • Door technologie verrijkte leeromgevingen voor doceren en leren (TELI)
  • Doceren en docentprofessionalisering (T2)
Lees meer over het Welten-instituut

Facultair onderzoek

Binnen elke faculteit vindt disciplinair onderzoek plaats.

De faculteit Management, Sciences and Technology heeft één geïntegreerd onderzoeksprogramma: getiteld Learning and innovation in resilient systems. Dit programma integreert onderzoek op de volgende wetenschapsgebieden:

De faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen heeft twee onderzoeksprogramma’s:

  • Psychologie The interaction between explicit and implicit strategies for behaviour'
  • Onderwijswetenschappen Leren en doceren in een door technologie verrijkte leeromgeving

De faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen kent twee onderzoeksprogramma’s:

Graduate school

Om promovendi te faciliteren in hun promotietraject is de Open Universiteit Graduate School (OUGS) opgericht. De Graduate School is een thuishaven voor promovendi, hun promotores en begeleiders. De Graduate School informeert aankomende promovendi en faciliteert promovendi die formeel tot een promotietraject zijn toegelaten. Daarnaast is de OUGS een communicatie platform voor promovendi.

Onderzoeksbeleid

Ethiek, integriteit en wetgeving

Iedere onderzoeker, dus ook studenten en PhD studenten,  heeft te maken met ethiek, wetenschappelijke integriteit en wetgeving. Zo hebben zij te maken met:

Ook zijn er discipline-specifieke richtlijnen zoals de regels voor psychologisch onderzoek van het Nederlands Instituut voor Psychologen en de ethische richtlijnen voor mensgebonden onderzoek van de American Psychological Association.

De Open Universiteit gaat er vanuit dat haar onderzoekers die mensgebonden onderzoek doen, dus ook de (PhD-)studenten, op de hoogte zijn van de kaders en ernaar handelen. Onderzoekers die onderzoek uitvoeren in het buitenland, dienen zelf de wet-, regelgeving en beroepscodes voor dat land na te gaan en zich daaraan te houden.

Binnen de instelling zijn op dit gebied twee commissies ingesteld:

Open access

Open access is vrije toegang tot wetenschappelijke informatie, zoals tijdschriftartikelen, en heeft als doel om publiek gefinancierd onderzoek voor iedereen online toegankelijk te maken. Open access publicaties zijn beter vindbaar, worden vaker geciteerd en hebben een groter bereik. Open access komt niet alleen de wetenschap ten goede, maar ook de maatschappij en de economie. Ook individuele onderzoekers hebben belang bij een zo breed mogelijk publiek voor hun werk, waarbij dit publiek zo snel mogelijk toegang tot de informatie moet krijgen.

Vanaf begin juli 2016 is het beleid van de Open Universiteit om open access de norm te laten zijn bij het toegankelijk maken van publicaties. Daarom stimuleert de Open Universiteit het publiceren in open access tijdschriften. Deze publicaties worden ook opgeslagen in een zogenaamde 'institutionele full text open access repository'. Indien open access publiceren niet mogelijk is, wordt de 'postprint' van de publicatie alleen opgeslagen in de repository en wordt zo vrij toegankelijk.

Richtlijn is dat open access de norm is. Voor wetenschappelijke publicaties en vakpublicaties is opslag in de repository, een database, verplicht. Indien het niet mogelijk is open access te publiceren, moet dit worden gemotiveerd. Voorbeelden van wetenschappelijke en vakpublicaties zijn o.a. artikelen in (niet) peer-reviewed tijdschriften, boeken en monografieën, hoofdstukken in boeken/boekdelen en dissertaties. Aanbevolen wordt ook de opslag van populariserende publicaties en overige publicaties in deze repository.

Om een artikel open access te kunnen publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift is een procedure opgesteld.

Meer informatie over open access staat op de website van de VSNU en op de website openaccess.nl.

Informatie over het beleid van de Open Universiteit t.a.v. Open science staat op onze website.