Over_Klachten_12116_head_large.jpg
Overzicht uitspraken College 2006
Uitspraken 2006

1.

Zaaknummer: CBE2005-502
Beroep tegen arbitrage tentamenuitslag Management en Informatietechnologie: Strategie en Toepassing
Uitspraak: ongegrond en verwerpen arbitrageverzoek

2.
Zaaknummer: CBE2005-208
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo bacheloropleiding Nederlands recht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

3.
Zaaknummer: CBE2005-209
Beroep tegen tentamenuitslag Scriptie Nederlands recht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

4.
Zaaknummer: CBE2005-213
Beroep tegen tentamenuitslag Leren en ontwikkeling
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

5.
Zaaknummer: CBE2005-505
Beroep tegen arbitrage tentamenuitslag Financieel Management 2
Uitspraak: ongegrond en verwerpen arbitrageverzoek

6.
Zaaknummer: CBE2005-504
Beroep tegen arbitrage tentamenuitslag Management accounting
Uitspraak: ongegrond en verwerpen arbitrageverzoek

7.
Zaaknummer: CBE2006-012
Beroep tegen tentamenuitslag Rechtsfilosofie
Uitspraak: kennelijk ongegrond en verwerpen beroep

8.
Zaaknummer: CBE2005-257
Beroep tegen tentamenuitslag Rechtspersonenrecht 1
Uitspraak: (kennelijk) niet-ontvankelijk

9.
Zaaknummer: CBE2005-137
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo bacheloropleiding Nederlands recht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

10.
Zaaknummer: CBE2005-183
Beroep tegen toelatingsbeslissing wo masteropleiding Nederlands recht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

11.
Zaaknummer: CBE2005-225
Beroep tegen toelatingsbeslissing wo masteropleiding Strategy and Organization
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

12.
Zaaknummer: CBE2005-270
Beroep tegen tentamenuitslag Formeel strafrecht
Uitspraak: (kennelijk) niet-ontvankelijk

13.
Zaaknummer: CBE2006-008
Beroep tegen tentamenuitslag Formeel strafrecht
Uitspraak: (kennelijk) niet-ontvankelijk

14.
Zaaknummer: CBE2006-036
Beroep tegen tentamenuitslag Grondrechten
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

15.
Zaaknummer: CBE2006-026
Beroep tegen tentamenuitslag Grondrechten
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

16.
Zaaknummer: CBE2005-271
Beroep tegen tentamenuitslag Rechtspersonenrecht 2
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

17.
Zaaknummer: CBE2005-196
Beroep tegen tentamenuitslag Arbeidsovereenkomstenrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

18.
Zaaknummer: CBE2006-009
Beroep tegen tentamenuitslag Statistiek 1
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

19.
Zaaknummer: CBE2006-040
Beroep tegen tentamenuitslag Projectmanagement
Uitspraak: (kennelijk) niet-ontvankelijk

20.
Zaaknummer: CBE2006-501
Beroep tegen arbitrage tentamenuitslag Management accounting
Uitspraak: ongegrond en verwerpen arbitrageverzoek

21.
Zaaknummer: CBE2006-054
Beroep tegen tentamenuitslag Introductie management accounting
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

22.
Zaaknummer: CBE2006-034
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo bacheloropleiding Technische informatica (bedrijfskundige afstudeerrichting)
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

23.
Zaaknummer: CBE2006-062
Beroep tegen tentamenuitslag Materieel strafrecht
Uitspraak: (kennelijk) niet-ontvankelijk

24.
Zaaknummer: CBE2006-016
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo bacheloropleiding Psychologie
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

25.
Zaaknummer: CBE2006-055
Beroep tegen tentamenuitslag Argumentatie en openbaar bestuur
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

26.
Zaaknummer: CBE2006-066
Beroep tegen tentamenuitslag Oudnederlandse schilderkunst
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

27.
Zaaknummer: CBE2006-090
Beroep tegen tentamenuitslag Oudnederlandse schilderskunst
Uitspraak: gegrond/ongegrond

28.
Zaaknummer: CBE2006-117
Beroep tegen tentamenuitslag Materieel strafrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

29.
Zaaknummer: CBE2006-136
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo bacheloropleiding Management, organisatie en bestuur
Uitspraak: (kennelijk) niet-ontvankelijk

30.
Zaaknummer: CBE2006-169
Beroep tegen tentamenuitslag Juridische vaardigheden 2
Uitspraak: gegrond/ongegrond

31.
Zaaknummer: CBE2006-132
Beroep tegen tentamenuitslag Onderzoekspracticum kwantitatieve data-analyse
Uitspraak: gegrond/ongegrond

32.
Zaaknummer: CBE2006-165
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding staatsrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

33.
Zaaknummer: CBE2006-138
Beroep tegen tentamenuitslag Materieel strafrecht
Uitspraak: gegrond/ongegrond en vernietiging beschikking verweerders

34.
Zaaknummer: CBE2006-241
Beroep tegen tentamenuitslag Rechtsfilosofie
Uitspraak: (kennelijk) niet-ontvankelijk

35 en 36.
Zaaknummers: CBE2006-193 en CBE2006-192
Beroep tegen tentamenuitslag Procesrechten
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

37.
Zaaknummer: CBE2006-156
Beroep tegen tentamenuitslag Staatsrecht centrale overheid
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

38.
Zaaknummer: CBE2006-190
Beroep tegen tentamenuitslag Introduction in international economics
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

39.
Zaaknummer: CBE2006-246
Beroep tegen tentamenuitslag Management en ict: informatiestrategie en toepassing
Uitspraak: (kennelijk) niet-ontvankelijk

40.
Zaaknummer: CBE2006-265
Beroep tegen tentamenuitslag Basiscursus administratieve organisatie
Uitspraak: (kennelijk) niet-ontvankelijk

41.
Zaaknummer: CBE2006-224
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo bacheloropleiding Psychologie
Uitspraak: (kennelijk) niet-ontvankelijk

42.
Zaaknummer: CBE2006-218
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding bestuursrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

43.
Zaaknummer: CBE2006-181
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding strafrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

44.
Zaaknummer: CBE2006-261
Beroep tegen tentamenuitslag Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie
Uitspraak: (kennelijk) niet-ontvankelijk

45.
Zaaknummer: CBE2006-234
Beroep tegen toelatingsbeslissing wo-masteropleiding Public Management and Policy
Uitspraak: gegrond en vernietiging beschikking verweerders

46.
Zaaknummer: CBE2006-257
Beroep tegen tentamenuitslag Goederenrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

47.
Zaaknummer: CBE2006-271
Beroep tegen tentamenuitslag Ondernemingsrecht
Uitspraak: (kennelijk) niet-ontvankelijk

48.
Zaaknummer: CBE2006-277
Beroep tegen tentamenuitslag Formeel strafrecht
Uitspraak: (kennelijk) niet-ontvankelijk

49.
Zaaknummer: CBE2006-503
Beroep tegen arbitrage tentamenuitslag Management accounting
Uitspraak: ongegrond en verwerpen arbitrageverzoek

50.
Zaaknummer: CBE2006-502
Beroep tegen arbitrage tentamenuitslag Management accounting
Uitspraak: ongegrond en verwerpen arbitrageverzoek

51.
Zaaknummer: CBE2006-504
Beroep tegen arbitrage tentamenuitslag Management accounting
Uitspraak: gegrond en vernietiging beschikking verweerders

52.
Zaaknummer: CBE2006-269
Beroep tegen tentamenuitslag Formeel strafrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

53.
Zaaknummer: CBE2006-303
Beroep tegen tentamenuitslag Verzekeringsrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

54.
Zaaknummer: CBE2006-308
Beroep tegen tentamenuitslag Rechtsbescherming tegen de overheid
Uitspraak: (kennelijk) niet-ontvankelijk

55.
Zaaknummer: CBE2006-349
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding privaatrecht
Uitspraak: (kennelijk) niet-ontvankelijk

56.
Zaaknummer: CBE2006-317
Beroep tegen tentamenuitslag Ondernemingsrecht
Uitspraak: (kennelijk) niet-ontvankelijk