Over_Klachten_12116_head_large.jpg
Overzicht uitspraken College 2010
Uitspraken 2010

1.
Zaaknummer: CBE2009-226
Beroep tegen tentamenuitslag Arbeidsovereenkomstenrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

2.
Zaaknummer: CBE2009-229
Beroep tegen tentamenuitslag Bestuursrecht
Uitspraak: cesuur niet-ontvankelijk, telling deels gegrond, voor het overige ongegrond en verwerpen beroep

3.
Zaaknummer: CBE2009-220
Beroep tegen tentamenuitslag Rechtsbescherming tegen de overheid
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

4.
Zaaknummer: CBE2009-271
Beroep tegen tentamenuitslag Integratiepracticum
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

5.
Zaaknummer: CBE2009-280
Beroep tegen tentamenuitslag Integratiepracticum
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

6.
Zaaknummer: CBE2010-005
Beroep tegen tentamenuitslag Ergonomie
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

7.
Zaaknummer: CBE2010-008
Beroep tegen tentamenuitslag Burgerlijk procesrecht
Uitspraak: beroep tegen vraag 11 gegrond voor het overige ongegrond

8.
Zaaknummer: CBE2009-250
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding in de psychologie
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

9.
Zaaknummer: CBE2010-020
Beroep tegen tentamenuitslag Variantie- en correlatie analyse AV4
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

10.
Zaaknummer: CBE2009-300
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding in de gezondheidspsychologie
Uitspraak: gegrond en vernietigen besluit

11.
Zaaknummer: CBE2010-029
Beroep tegen tentamenuitslag Onderzoekspracticum non-parametrische data-analyse
Uitspraak: gegrond en vernietigen besluit

12.
Zaaknummer: CBE2010-024
Beroep tegen tentamenuitslag Onderzoekspracticum psychologisch experiment
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

13.
Zaaknummer: CBE2009-235
Beroep tegen tentamenuitslag Rechtsgeschiedenis 1
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

14.
Zaaknummer: CBE2009-297
Beroep tegen tentamenuitslag Integratiepracticum
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

15.
Zaaknummer: CBE2010-016
Beroep tegen tentamenuitslag Belastingrecht
Uitspraak: gegrond en vernietigen besluit

16.
Zaaknummer: CBE2010-019
Beroep tegen tentamenuitslag Belastingrecht
Uitspraak: gegrond en vernietigen besluit

17.
Zaaknummer: CBE2010-049
Beroep tegen tentamenuitslag Argumentatie en openbaar bestuur
Uitspraak: gegrond en vernietigen besluit

18.
Zaaknummer: CBE2010-041
Beroep tegen tentamenuitslag Constitutioneel recht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

19.
Zaaknummer: CBE2010-033
Beroep tegen tentamenuitslag Onderzoekspracticum psychologisch experiment
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

20.
Zaaknummer: CBE2010-030
Beroep tegen tentamenuitslag Belastingrecht
Uitspraak: gegrond en vernietigen besluit

21.
Zaaknummer: CBE2010-052
Beroep tegen tentamenuitslag Coachen van managers
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

22.
Zaaknummer: CBE2010-046
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding privaatrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

23.
Zaaknummer: CBE2010-058
Beroep tegen tentamenuitslag Schrijfpracticum 2: academisch schrijven
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

24.
Zaaknummer: CBE2010-063
Beroep tegen tentamenuitslag Productiemanagement
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

25.
Zaaknummer: CBE2010-073
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding staatsrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

26.
Zaaknummer: CBE2010-086
Beroep tegen tentamenuitslag Functieleer en biologische psychologie
Uitspraak: gegrond en vernietigen besluit

27.
Zaaknummer: CBE2010-088
Beroep tegen tentamenuitslag Financial decision making
Uitspraak: gegrond en vernietigen besluit

28.
Zaaknummer: CBE2010-090
Beroep tegen tentamenuitslag Integratiepracticum
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

29.
Zaaknummer: CBE2010-092
Beroep tegen tentamenuitslag Regelgeving
Uitspraak: gegrond, vernietigen besluit met in stand blijven uitslag

30.
Zaaknummer: CBE2010-133
Beroep tegen tentamenuitslag Advanced studie in management
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

31.
Zaaknummer: CBE2010-101
Beroep tegen tentamenuitslag Klinische psychologie 1
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

32.
Zaaknummer: CBE2010-112
Beroep tegen tentamenuitslag Onderzoekspracticum psychologisch experiment
Uitspraak: gegrond en vernietigen besluit

33.
Zaaknummer: CBE2010-113
Beroep tegen tentamenuitslag Onderzoekspracticum psychologisch experiment
Uitspraak: gegrond en vernietigen besluit

34.
Zaaknummer: CBE2010-168
Beroep tegen beroep tegen het niet uitreiken van het getuigschrift voor de opleiding Bedrijfseconomie
Uitspraak: niet-ontvankelijk

35.
Zaaknummer: CBE2010-135
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding internationaal recht
Uitspraak: gegrond en vernietigen besluit

36.
Zaaknummer: CBE2010-161
Beroep tegen tentamenuitslag Rechtspersonenrecht 1
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

37.
Zaaknummer: CBE2010-157
Beroep tegen tentamenuitslag Personen- en familierecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

38.
Zaaknummer: CBE2010-162
Beroep tegen toelating wo-masteropleiding Computer Schience
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

39.
Zaaknummer: CBE2010-122
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie
Uitspraak: gegrond en vernietigen besluit

40.
Zaaknummer: CBE2010-142
Beroep tegen tentamenuitslag Bachelorthesis
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

41.
Zaaknummer: CBE2010-186
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo-masteropleiding Rechtswetenschappen
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

42.
Zaaknummer: CBE2010-187
Beroep tegen tentamenuitslag Belastingrecht
Uitspraak: (kennelijk) niet-ontvankelijk