Over_Klachten_12116_head_large.jpg
Overzicht uitspraken College 2012
Uitspraken 2012

1.
Zaaknummer: CBE2011-242
Beroep tegen weigering toekennen judicium summa cum laude aan getuigschrift
Uitspraak: gegrond

2.
Zaaknummer: CBE2011-181
Beroep tegen tentamenuitslag Integratiepracticum
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

3.
Zaaknummer: CBE2011-175
Beroep tegen tentamenuitslag Materieel strafrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

4.
Zaaknummer: CBE2011-207
Beroep tegen tentamenuitslag Bestuursrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

5.
Zaaknummer: CBE2011-239
Beroep tegen tentamenuitslag Burgerlijk procesrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

6.
Zaaknummer: CBE2011-243
Beroep tegen tentamenuitslag Klinische psychologie
Uitspraak: niet-ontvankelijk

7.
Zaaknummer: CBE2011-218
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding in de neuropsychologie en psychofarmacologie
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

8.
Zaaknummer: CBE2011-254
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding internationaal recht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

9.
Zaaknummer: CBE2011-257
Beroep tegen tentamenuitslag Onderzoekspracticum psychologisch experiment
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

10.
Zaaknummer: CBE2011-265
Beroep tegen tentamenuitslag Onderzoekspracticum observatie en interview
Uitspraak: gegrond (tegen vraag 1)

11.
Zaaknummer: CBE2011-238
Beroep tegen tentamenuitslag Formeel strafrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

12.
Zaaknummer: CBE2011-244
Beroep tegen tentamenuitslag Integratiepracticum
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

13.
Zaaknummer: CBE2012-016
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding strafrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

14.
Zaaknummer: CBE2012-025
Beroep tegen tentamenuitslag Rechtsgeschiedenis 1
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

15.
Zaaknummer: CBE2012-065
Beroep tegen tentamenuitslag Onderzoekspracticum psychologisch experiment
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

16.
Zaaknummer: CBE2012-067
Beroep tegen toelatingsbeslissing wo-masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

17.
Zaaknummer: CBE2012-090
Beroep tegen tentamenuitslag materieel strafrecht
Uitspraak: gegrond

18.
Zaaknummer: CBE2012-097
Beroep tegen tentamenuitslag Rechtspersonenrecht 1
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

19.
Zaaknummer: CBE2012-107
Beroep tegen tentamenuitslag Bestuursrecht
Uitspraak: gegrond

20.
Zaaknummer: CBE2012-113
Beroep tegen tentamenuitslag Materieel strafrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

21.
Zaaknummer: CBE2012-119
Beroep tegen tentamenuitslag Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

22.
Zaaknummer: CBE2012-052
Beroep tegen tentamenuitslag Klinische psychologie 1
Uitspraak: ongegrond

23.
Zaaknummer: CBE2012-071
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

24
Zaaknummer: CBE2012-102
Beroep tegen tentamenuitslag Constitutioneel recht
Uitspraak: ongegrond, verwerpen beroep en besluit blijft in stand

25.
Zaaknummer: CBE2012-133
Beroep tegen tentamenuitslag Onderzoekspracticum: bachelorscriptie
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

26.
Zaaknummer: CBE2012-143
Beroep tegen tentamenuitslag Klinische psychologie 1
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

27.
Zaaknummer: CBE2012-088
Beroep tegen tentamenuitslag Grondrechten
Uitspraak: niet-ontvankelijk

28.
Zaaknummer: CBE2012-118
Beroep tegen tentamenuitslag Personen- en familierecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep