Over_Klachten_12116_head_large.jpg
Overzicht uitspraken College 2013
Uitspraken 2013

1.
Zaaknummer: CBE2012-138
Beroep tegen beslissing Commissie voor de examens inzake mondelinge tentaminering
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

2.
Zaaknummer: CBE2012-175
Beroep tegen tentamenuitslag Onderzoekspracticum psychologisch experiment
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

3.
Zaaknummer: CBE2012-176
Beroep tegen tentamenuitslag Integratiepracticum
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

4.
Zaaknummer: CBE2012-190
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding Kunstgeschiedenis
Uitspraak: gegrond en vernietigen besluit van verweerders

5.
Zaaknummer: CBE2013-003
Beroep tegen tentamenuitslag Faillissementsrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

6.
Zaaknummer: CBE2013-010
Beroep tegen weigering afgifte verklaring civiel recht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

7.
Zaaknummer: CBE2013-025
Beroep tegen afwijzing verlenging tentamentijd
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

8.
Zaaknummer: CBE2013-016
Beroep tegen tentamenuitslag De negentiende-eeuwse roman
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

9.
Zaaknummer: CBE2013-023
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

10.
Zaaknummer: CBE2013-028
Beroep tegen tentamenuitslag Constitutioneel recht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

11.
Zaaknummer: CBE2013-029
Beroep tegen tentamenuitslag Constitutioneel recht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

12.
Zaaknummer: CBE2013-004
Beroep tegen tentamenuitslag Integratiepracticum
Uitspraak: niet-ontvankelijk

13.
Zaaknummer: CBE2013-045
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

14.
Zaaknummer: CBE2013-027
Beroep tegen tentamenuitslag Rechtsfilosofie
Uitspraak: gegrond en in stand laten besluit

15.
Zaaknummer: CBE2013-081
Beroep tegen tentamenuitslag Overeenkomstenrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

16.
Zaaknummer: CBE2013-066
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo-bacheloropleiding Psychologie
Uitspraak: gegrond en vernietigen besluit van verweerders

17.
Zaaknummer: CBE2013-108
Beroep tegen tentamenuitslag Schrijfpracticum 1
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

18.
Zaaknummer: CBE2013-041
Beroep tegen tentamenuitslag materieel strafrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

19.
Zaaknummer: CBE2013-072
Beroep tegen tentamenuitslag Personen- en familierecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

20.
Zaaknummer: CBE2013-082
Beroep tegen afleggen twee tentamens op één dag
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

21.
Zaaknummer: CBE2013-115
Beroep tegen tentamenuitslag Ruimtelijke ordeningsrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

22.
Zaaknummer: CBE2013-118
Beroep tegen tentamenuitslag Aansprakelijkheidsrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

23.
Zaaknummer: CBE2013-132
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

24.
Zaaknummer: CBE2013-134
Beroep tegen tentamenuitslag Rechtsgeschiedenis 1
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

25.
Zaaknummer: CBE2013-145
Beroep tegen tentamenuitslag Ruimtelijke ordeningsrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

26.
Zaaknummer: CBE2013-147
Beroep tegen tentamenuitslag Expressionisme
Uitspraak: niet-ontvankelijk

27.
Zaaknummer: CBE2013-158
Beroep tegen tentamenuitslag Bestuursrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

28.
Zaaknummer: CBE2013-160
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding strafrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep