Over_Klachten_12116_head_large.jpg
Overzicht uitspraken College 2014
Uitspraken 2014

1.
Zaaknummer: CBE2013-163
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding privaatrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

2.
Zaaknummer: CBE2013-170
Beroep tegen tentamenuitslag Formeel strafrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

3.
Zaaknummer: CBE2013-177
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding internationaal recht
Uitspraak: ongegrond

4.
Zaaknummer: CBE2014-020
Beroep tegen tentamenuitslag Rechtsbescherming tegen de overheid
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

5.
Zaaknummer: CBE2013-192
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid
Uitspraak: ongegrond

6.
Zaaknummer: CBE2014-037
Beroep tegen tentamenuitslag Geschiedenis van de psychologie
Uitspraak: ongegrond

7.
Zaaknummer: CBE2014-012
Beroep tegen tentamenuitslag Klinische psychologie 1
Uitspraak: gegrond

8.
Zaaknummer: CBE2014-071
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding in de psychologie
Uitspraak: niet-ontvankelijk

9.
Zaaknummer: CBE2014-095
Beroep tegen tentamenuitslag Adolescentie
Uitspraak: ongegrond

10.
Zaaknummer: CBE2014-093
Beroep tegen tentamenuitslag Basiscursus recht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

11.
Zaaknummer: CBE2014-101
Beroep tegen tentamenuitslag Rechtspersonenrecht 1
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

12.
Zaaknummer: CBE2014-105
Beroep tegen tentamenuitslag Faillissementsrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

13.
Zaaknummer: CBE2014-111
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding internationaal recht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

14.
Zaaknummer: CBE2014-082
Beroep tegen tentamenuitslag Materieel strafrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

15.
Zaaknummer: CBE2014-100
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding bestuursrecht
Uitspraak: gegrond

16.
Zaaknummer: CBE2014-124
Beroep tegen tentamenuitslag Basiscursus recht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

17.
Zaaknummer: CBE2014-126
Beroep tegen tentamenuitslag Onderzoekspracticum kwantitatieve data-analyse
Uitspraak: gegrond

18.
Zaaknummer: CBE2014-127
Beroep tegen tentamenuitslag Rechtsfilosofie
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

19.
Zaaknummer: CBE2014-139
Beroep tegen tentamenuitslag Taalkunde van het Nederlands
Uitspraak: gegrond

20.
Zaaknummer: CBE2013-127
Beroep tegen tentamenuitslag formeel strafrecht
uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

21.
Zaaknummer: CBE2013-185
Beroep tegen scriptie rechtsgeleerdheid
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

22.
Zaaknummer: CBE2013-200
Beroep tegen tentamenuitslag formeel strafrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep alsmede een drietal vragen niet-ontvankelijk

23.
Zaaknummer: CBE2013-162
Beroep tegen tentamenuitslag van de cursus Arbeidsovereenkomstenrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

24.
Zaaknummer: CBE2014-052
Beroep tegen termijnoverschrijding bij vrijstelling
Uitspraak: het beroep is niet ontvankelijk

25.
Zaaknummer: CBE2014-172
Beroep tegen vrijstelling in de bachelor, vrijstelling voor de master en toelating tot de master Milieuwetenschappen
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

26.
Zaaknummer: CBE2014-107
Beroep tegen tentamenuitslag Rechtspersonenrecht 1
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

27.
Zaaknummer: CBE2014-134
Beroep tegen tentamenuitslag Materieel strafrecht
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

28.
Zaaknummer: CBE2014-176
Beroep tegen tentamenuitslag Ethiek
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep

29.
Zaaknummer: CBE2014-187
Beroep tegen tentamenuitslag Selectiepsychologie
Uitspraak: ongegrond en verwerpen beroep