Over_Klachten_12116_head_large.jpg
Overzicht uitspraken College 2016
Uitspraken 2016

1.
Zaaknummer CBE2015-223
Beroep tegen tentamenuitslag Internationaal strafrecht in Europa
Uitspraak: ongegrond

2.
Zaaknummer CBE2015-230
Beroep tegen tentamenuitslag Analytische filosofie
Uitspraak: ongegrond

3.
Zaaknummer CBE2016-007
Beroep tegen tentamenuitslag Formeel strafrecht
Uitspraak: gegrond

4.
Zaaknummer CBE2014-188
Beroep tegen tentamenuitslag Veranderende grenzen. Nationalisme in Europa 1815-1919
Uitspraak: niet-ontvankelijk

5.
Zaaknummer CBE2014-221
Beroep tegen tentamenuitslag Grondrechten
Uitspraak: niet-ontvankelijk

6.
Zaaknummer CBE2014-248
Beroep tegen tentamenuitslag Leren en ontwikkeling
Uitspraak: niet-ontvankelijk

7.
Zaaknummer CBE2015-085
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding privaatrecht
Uitspraak: niet-ontvankelijk

8.
Zaaknummer CBE2015-179
Beroep tegen tentamenuitslag Wiskunde T
Uitspraak: niet-ontvankelijk

9.
Zaaknummer CBE2015-276
Beroep tegen tentamenuitslag Rechtsfilosofie
Uitspraak: niet-ontvankelijk

10.
Zaaknummer CBE2015-239
Beroep tegen tentamenuitslag Rechtsgeschiedenis 2
Uitspraak: niet-ontvankelijk

11.
Zaaknummer CBE2015-131
Beroep tegen tentamenuitslag Onderzoekspracticum Kwantitatieve Data-analyse
Uitspraak: niet-ontvankelijk

12.
Zaaknummer CBE2015-251
Beroep tegen tentamenuitslag Algemene Economie voor management
Uitspraak: niet-ontvankelijk

13.
Zaaknummer CBE2015-257
Beroep tegen tentamenuitslag Europees recht
Uitspraak: niet-ontvankelijk

14.
Zaaknummer CBE2014-230
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo-bacheloropleiding Informatiekunde
Uitspraak: niet-ontvankelijk

15.
Zaaknummer CBE2014-252
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding in de psychologie
Uitspraak: niet-ontvankelijk

16.
Zaaknummer CBE2015-100
Beroep tegen tentamenuitslag Onderzoekspracticum kwantitatieve data-analyse
Uitspraak: niet-ontvankelijk

17.
Zaaknummer CBE2015-233
Beroep tegen tentamenuitslag Rechtsgeschiedenis 2
Uitspraak: niet-ontvankelijk

18.
Zaaknummer CBE2014-171
Beroep tegen tentamenuitslag Rechtsgeschiedenis 1
Uitspraak: niet-ontvankelijk

19.
Zaaknummer CBE2014-211
Beroep tegen tentamenuitslag Klinische psychologie 1
Uitspraak: niet-ontvankelijk

20.
Zaaknummer CBE2015-077
Beroep tegen tentamenuitslag Ontwikkelingspsychologie
Uitspraak: niet-ontvankelijk

21.
Zaaknummer CBE2015-244
Beroep tegen tentamenuitslag Rechtspersonenrecht 1
Uitspraak: ongegrond

22.
Zaaknummer CBE2015-270
Beroep tegen tentamenuitslag Grondrechten
Uitspraak: gegrond

23.
Zaaknummer CBE2016-003
Beroep tegen tentamenuitslag Sociale zekerheidsrecht
Uitspraak: ongegrond

24.
Zaaknummer CBE2015-254
Beroep tegen tentamenuitslag Biologische grondslagen:cognitie
Uitspraak: ongegrond

25.
Zaaknummer CBE2015-261
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid
Uitspraak: ongegrond

26.
Zaaknummer CBE2014-072
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding informatica
Uitspraak: niet-ontvankelijk

27.
Zaaknummer CBE2014-122
Beroep tegen tentamenuitslag Financial accounting
Uitspraak: niet-ontvankelijk

28.
Zaaknummer CBE2016-050
Beroep tegen tentamenuitslag Faillissementsrecht
Uitspraak: ongegrond

29.
Zaaknummer CBE2016-058
Beroep tegen tentamenuitslag Materieel strafrecht
Uitspraak: ongegrond

30.
Zaaknummer CBE2016-070
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid
Uitspraak: ongegrond

31.
Zaaknummer CBE2016-082
Beroep tegen afwijzing verzoek afwijkende tentamenvorm
Uitspraak: ongegrond

32.
Zaaknummer CBE2016-093
Beroep tegen tentamenuitslag Bestuursrecht
Uitspraak: ongegrond

33.
Zaaknummer CBE2016-026
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid
Uitspraak: gegrond

34.
Zaaknummer CBE2016-062
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding bestuursrecht
Uitspraak: gegrond

35.
Zaaknummer CBE2016-076
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding internationaal recht
Uitspraak: gegrond

36.
Zaaknummer CBE2016-084
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding internationaal recht
Uitspraak: gegrond

37.
Zaaknummer CBE2016-090
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding bestuursrecht
Uitspraak: gegrond

38.
Zaaknummer CBE2016-099
Beroep tegen tentamenuitslag Grondrechten
Uitspraak: gegrond

39.
Zaaknummer CBE2014-157
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding internationaal recht
Uitspraak: niet-ontvankelijk

40.
Zaaknummer CBE2014-242
Beroep tegen tentamenuitslag Aansprakelijkheidsrecht
Uitspraak: niet-ontvankelijk

41.
Zaaknummer CBE2015-032
Beroep tegen tentamenuitslag Selectiepsychologie: selectie en assessment
Uitspraak: ongegrond

42.
Zaaknummer CBE2015-078
Beroep tegen tentamenuitslag Goederenrecht
Uitspraak: niet-ontvankelijk

43.
Zaaknummer CBE2015-139
Beroep tegen tentamenuitslag Onderzoekspracticum Psychologisch Experiment
Uitspraak: niet-ontvankelijk

44.
Zaaknummer CBE2015-035
Beroep tegen tentamenuitslag Sociale psychologie
Uitspraak: niet-ontvankelijk

45.
Zaaknummer CBE2015-225
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid
Uitspraak: gegrond

46.
Zaaknummer CBE2015-227
Beroep tegen tentaminering bijzondere omstandigheden
Uitspraak: ongegrond

47.
Zaaknummer CBE2015-236
Beroep tegen tentamenuitslag Disciplinaire verdieping 1 en Disciplinaire verdieping 2
Uitspraak: ongegrond

48.
Zaaknummer CBE2016-063
Beroep tegen tentamenuitslag Scriptie
Uitspraak: ongegrond

49.
Zaaknummer CBE2016-069
Beroep tegen tentamenuitslag Materieel strafrecht
Uitspraak: niet-ontvankelijk

50.
Zaaknummer CBE2016-127
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid
Uitspraak: gegrond

51.
Zaaknummer CBE2015-111
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding in de psychologie
Uitspraak: ongegrond

52.
Zaaknummer CBE2015-101
Beroep tegen tentamenuitslag Sociale psychologie
Uitspraak: ongegrond

53.
Zaaknummer CBE2015-168
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid
Uitspraak: niet-ontvankelijk

54.
Zaaknummer CBE2015-146
Beroep tegen tentamenuitslag Sociale zekerheidsrecht
Uitspraak: ongegrond

55.
Zaaknummer CBE2015-063
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding strafrecht
Uitspraak: ongegrond

56.
Zaaknummer CBE2015-053
Beroep tegen tentamenuitslag Levenslooppsychologie
Uitspraak: ongegrond

57.
Zaaknummer CBE2016-144
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding internationaal recht
Uitspraak: gegrond

58.
Zaaknummer CBE2016-150
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding in conflicthantering en mediation
Uitspraak: gegrond

59.
Zaaknummer CBE2016-162
Beroep tegen vrijstellingsbeslissing wo-bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid
Uitspraak: gegrond

60.
Zaaknummer CBE2016-177
Beroep tegen tentamenuitslag Inleiding bestuursrecht c.q. uitspraak CBE niet opgevolgd
Uitspraak: gegrond