U-meet 2012: Conferentie 'Leren en doceren in de 21ste eeuw'

Op 5 oktober 2012 organiseert de Open Universiteit een U-meet in Heerlen. Wetenschap, politiek en maatschappelijke organisaties praten met elkaar over digitalisering van het onderwijs naar aanleiding van wetenschappelijke presentaties. Doceren, leren en professionaliseren staan centraal.

Waar gaat het over?

De conferentie ‘Leren en doceren in de 21e eeuw' gaat in op de wijze waarop technologie kan worden ingezet om het pedagogisch didactisch handelen van de docent te verrijken en het leren van leerlingen en studenten te bevorderen. Best practices die op hun waarde zijn getoetst, passeren de revue en u kunt ‘hands on' tijdens een markt zelf ervaren hoe technologie succesvol in onderwijs kan worden ingezet. Om technologie in het onderwijs een stap verder te brengen is het professionaliseren van docenten belangrijk. Er wordt daarom ook aandacht besteed  aan het inrichten van professionaliseringstrajecten die aansluiten bij de leerbehoeften van docenten. Ook bij het opzetten van deze trajecten kan technologie namelijk helpen om professionaliseringsdoelen te bereiken.

Voor wie is de conferentie bedoeld?

Deze conferentie richt zich op docenten en management van onderwijsinstellingen van basisonderwijs en voortgezet onderwijs (vmbo tot vwo), mbo en ho. Studenten Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit kunnen de conferentie inbrengen in de cursus 'Trends en ontwikkelingen in de onderwijswetenschappen' (O31421).

Oratie prof. dr. Saskia Brand-Gruwel

De conferentiedag wordt afgesloten met de oratie van prof. dr. Saskia Brand-Gruwel, opleidingsdirecteur Onderwijsinstituut CELSTEC.