Lees voor

Zoeken

Zoeken

Alumnivereniging

De Alumnivereniging Open Universiteit is opgericht op 2 november 1995, met 66 leden. De Alumnivereniging is zelfstandig en staat formeel los van de Open Universiteit. De Open Universiteit ondersteunt de vereniging.

Lid worden?

Wilt u lid of begunstiger worden? Vul dan dit formulier in.
De kosten zijn € 25 per jaar.

Doel Alumnivereniging

De Alumnivereniging wil een schakel vormen tussen de Open Universiteit en haar afgestudeerden en de afgestudeerden onderling. Daarnaast wil zij de naamsbekendheid van de Open Universiteit zoveel mogelijk bevorderen.

De vereniging wil deze doelen ondermeer bereiken door:

 • Het geven van relevante informatie over de Open Universiteit en de Alumnivereniging aan leden.

 • Het organiseren van speciale evenementen, waaronder een jaarlijkse universiteitsdag.

 • Het meer toegankelijk maken van praktijklezingen van de Open Universiteit voor haar leden.

 • Het beschikbaar stellen van Open Universiteit-cursussen voor alumni in het kader van bijscholing.

Voordelen van lidmaatschap

1. De vereniging behartigt belangen van alumni bij de Open Universiteit. De volgende voordelen zijn hiervan het resultaat:

 • Alle alumni blijven Modulair ontvangen.

 • Alumni kunnen tegen gereduceerd tarief het studiemateriaal kopen van elke cursus van de Open Universiteit.

 • Alumni kunnen op aanvraag informatie ontvangen over promoveren en promotieonderzoek.

2. De vereniging bevordert de netwerkontwikkeling van alumni. Hieronder wordt verstaan:

 • Het vormen en onderhouden van een netwerk.

 • Het leggen van contacten onderling.

 • Het uitwisselen van kennis en ervaring.

 • Het uitgeven van de Alumnigids.

3. De vereniging verstrekt informatie over de Alumnivereniging en de Open Universiteit. Dit doet zij via:

 • De nieuwsbrief van de alumnivereniging.

 • De website van de alumnivereniging.

 • De eigen alumnikaterns in Modulair.

4. De vereniging nodigt alumni uit voor activiteiten, waaronder:

 • Lezingen

 • Excursies

 • Reizen

 • Bedrijfsbezoeken

Meer weten over de alumnivereniging?

Bezoek de website van de Alumnivereniging of lees het alumnikatern in Modulair.