Lees voor

Zoeken

Zoeken

Geschiedenis en doelstellingen

Opening Open Universiteit door destijds nog prinses Beatrix

De Open Universiteit bestaat sinds september 1984, toen de eerste studenten zich inschreven. Zij heeft echter een voorgeschiedenis die teruggaat tot het begin van de jaren zeventig.

Voorbereiding oprichting

Na verscheidene rapporten, nota's en adviezen kwam de toenmalige minister van Onderwijs en Wetenschappen, Van Kemenade, in 1977 met de beleidsnota 'Open Universiteit in Nederland'. Deze nota bracht een proces van voorbereiding op gang dat uiteindelijk leidde tot de Wet op de Open Universiteit die op 1 januari 1985 in werking trad. De Open Universiteit had toen al een periode van bijna drie jaar 'kwartier maken' achter de rug. In 1981 werd het hoofdkantoor in Heerlen gevestigd. Verspreid over Nederland en Belgiƫ zijn in de loop der jaren studiecentra opgericht.

Onderwijsdoelstelling

De Open Universiteit werd opgericht om wetenschappelijk onderwijs te bieden aan iedereen die daarvoor de vereiste interesse en capaciteit heeft. Zij heeft als maatschappelijke taak het aanreiken van een tweede kans of tweede weg voor het volgen van hoger onderwijs aan volwassenen die daar eerder niet aan zijn toegekomen. De Open Universiteit maakt hoger onderwijs voor velen toegankelijk door het ontbreken van formele toelatingseisen, een groot aantal vrijheidsgraden (plaats, tijd en tempo) en een zorgvuldig ontwikkeld didactisch model voor begeleide zelfstudie.

Vanaf het begin trekt de Open Universiteit een grote populatie studenten aan die hoog opgeleid zijn en hun kennis willen actualiseren. Deze markt van voortdurende om-, her- en bijscholing is steeds belangrijker geworden.

Villa Zomerweelde was in 1984 het hoofdkantoor van de Open Universiteit in HeerlenInnovatiedoelstelling

Toen de opbouwfase was afgerond, is in 1995 de innovatieve taakstelling aangescherpt die de Open Universiteit sinds haar oprichting had. De Open Universiteit werkt - vaak samen met andere universiteiten, hogescholen, profit- en non-profitorganisaties - hard aan de vernieuwing van opleidingen en onderwijs. De studenten van vandaag en morgen vragen om nieuwe vormen van leren, waarin zelfstudie ondersteund met informatie- en communicatietechnologie een belangrijke plaats inneemt. De Open Universiteit loopt voorop in de toepassing van nieuwe technologieĆ«n en onderwijskundige inzichten in het hoger onderwijs.