Lees voor

Zoeken

Zoeken

Maatschappelijke dienstverlening

De Open Universiteit staat midden in de samenleving. Als dé universiteit voor leven-lang-leren heeft de Open Universiteit een belangrijke maatschappelijke meerwaarde. Maar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid komt ook op andere terreinen tot uiting, zoals in onze bijdrage aan de professionalisering van leraren. En ook duurzame ontwikkeling staat hoog op de agenda.

Universiteit voor leven-lang-leren

Nationaal en internationaal neemt leven-lang-leren een prominente plaats in op de politieke en maatschappelijke agenda. De Open Universiteit wil inspelen op deze ontwikkeling, door zich te profileren als dé universiteit voor leven-lang-leren, ofwel Lifelong Learners University.

Bestrijden lerarentekort

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zetten wij onze expertise in voor de bestrijding van het lerarentekort. Dit doen wij op een aantal manieren. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van werkplekleren en het flexibiliseren van opleiding en nascholing van (nieuwe) leraren. Bovendien zijn wij voor lerarenopleidingen een partner in onderwijsvernieuwing. De expertise op dit gebied is gebundeld in het Wetenschappelijk centrum leraren onderzoek (LOOK).

Duurzame ontwikkeling

Behalve over de vernieuwing van onderwijs, is ook over Duurzame Ontwikkeling (DO) en Open Educational Resources (OER) kennis beschikbaar die maatschappelijk uiterst relevant kan zijn. Voor de laatste twee thema's geldt dat een bijdrage van de Open Universiteit zowel op nationaal als internationaal niveau hoog wordt gewaardeerd. De Open Universiteit heeft aansluiting gezocht bij UNESCO als netwerk voor maatschappelijke ontwikkeling door middel van onderwijs. De samenwerking met UNESCO heeft geleid tot de instelling van twee UNESCO Leerstoelen voor de Open Universiteit.