Lees voor

Zoeken

Zoeken

UNESCO Leerstoel

De Open Universiteit heeft kennis in huis die van groot belang is voor groeperingen in de maatschappij, buiten de studentenpopulatie. Deze kennis wordt gegenereerd als onderdeel van het primaire proces van onderwijsontwikkeling en -aanbod en onderzoek. Met name als het gaat om vernieuwing van onderwijs kan de Open Universiteit een bijdrage leveren.

Duurzame Ontwikkeling

Ook op thema's die voor de Open Universiteit van belang zijn is kennis beschikbaar die ook maatschappelijk uiterst relevant kan zijn. Dit is zeker het geval voor het thema Duurzame Ontwikkeling (DO). Voor dit thema geldt dat een bijdrage van de Open Universiteit zowel op nationaal als internationaal niveau hoog wordt gewaardeerd.

Om de maatschappelijke rol van de Open Universiteit op het gebied van Duurzame ontwikkeling te onderstrepen is hieraan nadere invulling gegeven. De Open Universiteit heeft aansluiting gezocht bij UNESCO als netwerk voor maatschappelijke ontwikkeling door middel van onderwijs. Samen met UNESCO is het mogelijk tegelijk op nationaal en op internationaal niveau een bijdrage van betekenis te realiseren.

UNESCO Leerstoel

De samenwerking met UNESCO heeft geleid tot de instelling van een UNESCO Leerstoel voor de Open Universiteit namelijk:

Logo UNESCO Leerstoel 'Kennis transfer voor duurzame ontwikkeling met behulp van ICT'