Lees voor

Zoeken

Zoeken

Dispuut Si-tard

Een aantal enthousiaste studenten cultuurwetenschappen van (destijds) het studiecentrum Sittard heeft in februari 1992 het initiatief genomen tot het oprichten van het dispuut Si-tard*, om meer met cultuur te doen dan alleen maar studeren. Sinds maart 1992 komen we maandelijks bijeen. De doelstellingen zijn:

 • Contact met andere studenten cultuurwetenschappen.
 • Uitwisselen van studie-ervaringen.
 • Lezingen/workshops organiseren over onderwerpen die aansluiten bij de studie.
 • Samen excursies organiseren, bezoek aan toneel, concerten, opera en tentoonstellingen; elkaar hierover informeren.
 • Een platform bieden voor presentaties door eigen leden.

Organiserend comité van Si-tard

Activiteiten

 • Lezingen over aan de studie gerelateerde onderwerpen in het studiecentrum Parkstad Limburg op de tweede dinsdag van de maand van 19.00 tot 21.30 uur.
 • Iedere derde donderdag van de maand is er een bijeenkomst van de leesclub van 09.30 tot 11.30 uur.
 • De vierde vrijdag, zaterdag of zondag is gereserveerd voor excursies.

Weblog

Dispuut Si-tard heeft een eigen weblog.

Contributie

De contributie bedraagt € 10,- per kalenderjaar. De contributie is nodig om sprekers aan te trekken, speciale aandacht te kunnen schenken aan opening en sluiting van het academisch jaar, lustrumviering en dergelijke.

Nieuwsbrief voor leden

Deze verschijnt 5 à 6 x per jaar. Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Geplande activiteiten van het dispuut.
 • Personalia: nieuwe leden, adreswijzigingen, geslaagden (wel zelf even melden aan Gé Ostendorf).
 • Bijdragen van de leden.
 • Vragen van en mededelingen aan medestudenten.
 • Overige informatie (bijv. tentoonstellingen, lezingen, literatuur).

De onderwerpen komen beknopt op deze site te staan.

Aanmelden

Dit kan bij Nadine Cos op de volgende wijze:

 • telefonisch,
 • per e-mail,
 • of per bon die in de flyer staat,

onder gelijktijdig overmaken van de contributie op banknummer 14.23.08.250 t.n.v. Nadine Cos te Posterholt o.v.v. dispuutlidmaatschap + naam en voornaam. Hierna krijgt u zo spoedig mogelijk de Nieuwsbrief per e-mail toegestuurd.

Voor betalingen uit het buitenland gelden de volgende nummers:
IBAN: NL55 RABO 0142 3082 50
BIC: RABONL2U

* Hoezo, 'Si-tard'?

Tijdens een jachtpartij verdwaalde Keizer Karel de Grote tussen Aken en Roermond. Toen niemand reageerde op zijn hoorngeschal, dwaalde hij rond tot hij eindelijk een lichtje zag schemeren in het duister van het woud. Op een open plaats stond het hutje van een oude vrouw. Op zijn vraag of Aken nog ver was reageerde de vrouw geschrokken. Aken? Dat haalt u niet meer vandaag! Verbaasd vroeg de keizer hoe laat het dan wel was. De vrouw keek naar de lucht en antwoordde dat de zon al een uur onder was. Si tard, mompelde de keizer in zichzelf. Zo Laat! De plaats van het lichtje groeide uit tot een grote stad die zijn naam aan de uitroep van de keizer dankt, Si tard, later Sittard.

(Vrij naar Pierre Kemp, Limburgse sagen en legenden. Maastricht, herdruk omstreeks 1970, naar een origineel uit 1925)

Voor Keizer Karel de Grote was het te laat om verder te reizen. Voor hen die hun cultuurkennis willen uitbreiden en verdiepen is het nooit te laat. Bij dispuut Si-tard ondersteunen de leden elkaar bij het bouwen van een brug tussen kennis die we aangereikt krijgen door de OU en de culturele wereld om ons heen. Samen zie, hoor en ervaar je meer dan alleen.

Van harte welkom!