Lees voor

Zoeken

Zoeken

Afgestudeerden 2015 masteropleiding psychology, variant Arbeids- en Organisatiepsychologie

De afgestudeerden van voorgaande jaren kunt u in de bijlagen vinden.

2015

dhr. S. Burgers (Sven) MSc uit Goirle
Afstudeeropdracht: De invloed van self-efficacy op prestatiemotivatie bij voortijdig schoolverlaters: de modererende rol van mentale veerkracht en negatieve faalangst.
Scriptiebegeleider: dr. Peter Verboon

dhr. C. Collin (Christophe) MSc uit Zoersel (B)
Afstudeeropdracht: Persoonlijkheid & Outplacement: Wat is de Rol van Core Self-Evaluation (CSE) op Werkhervatting na Ontslag?
Scriptiebegeleider: dr. Tanja Bipp

dhr. L.H. Ebberink (Laurens) MSc uit Eindhoven
Afstudeeropdracht: Core Self-evaluations, Intrinsic Motivation, Job Control, and Role Stressors as Ante-cedens for Psychological Detachment in a Canging Organization
Scriptiebegeleider: dr. Tanja Bipp

mw. S.K. IJben (Sanne) MSc uit Rotterdam *
Afstudeeropdracht: Zelf- en Ander-Gerefereerde Faalangst: De Invloed van Genderrol Oriëntatie, Waarden en Sekse.
Scriptiebegeleider: dr. Karin Proost

mw. F.P. Keeman (Priscilla) MSc uit Zuidland
Afstudeeropdracht: De invloed van MBSR-training op Mindfulness, Ervaren Stress en Energie bij Moeders.
Scriptiebegeleider: dr. André Brouwers

dhr. A.J. Klomp (Albert) MSc uit Aalsmeer
Afstudeeropdracht: Implications of working conditions on mental state, work ability and sustainable employment.
Scriptiebegeleider: dr. Inge van Seggelen

dhr. J.S.M. van Knippenberg (Jan) MSc uit Steyl
Afstudeeropdracht: Positieve Psychologie en Performance in Verkoop: van Reflectie naar Proactief Gedrag.

Scriptiebegeleider: dr. Inge van Seggelen

mw. E. Kraaijeveld-Peters (Eveline) MSc uit Nijkerk
Afstudeeropdracht: Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out.
Scriptiebegeleider: dr. Tanja Bipp

mw. A.G. Lamvelt-Koolmees (Tonny) MSc uit Oostvoorn
Afstudeeropdracht: Motiveren door sfeer creëren. Invloedstactieken die mentoren in het Voortgezet Onderwijs gebruiken en de effecten daarvan op de motivatie van leerlingen
Scriptiebegeleider: dr. Mark Hommes

mw. S. te Pas (Susanne) MSc uit Lathum
Afstudeeropdracht: Re-integratie vanuit het werken onder dekmantel. Bevorderende en Belemmerende Factoren die van Invloed zijn op het Re-integreren naar een Reguliere Politiefunctie vauit het Werken onder Dekmantel.
Scriptiebegeleider: dr. Mark Hommes

mw. V.L. Umans (Veerle) MSc uit Hechtel (B)
Afstudeeropdracht: Welzijn in het Werk: de Rol van Optimisme en Communicatie bij Veranderende Taakinhoud.
Scriptiebegeleider: dr. Joris Van Ruysseveldt

mw. S.J.A. van Vliet (Sonja) MSc uit Dinther
Afstudeeropdracht: De Invloed van Doeloriëntaties, Sociale Steun en Zelfeffectiviteit op Resilience bij Tegenslag.
Scriptiebegeleider: dr. Tanja Bipp

mw. C. Wielaart-Manni (Ilse) MSc uit Papendrecht
Afstudeeropdracht: Het verband tussen doeloriëntatie en leren in het werk en de invloed van het leerpotentieel van de werkplek en leeftijd.
Scriptiebegeleider: dr. Joris Van Ruysseveldt

 

* Bij deze student werd aan het behaalde getuigschrift de waardering 'met Lof' toegekend (gewogen gemiddelde cijfer 8 of hoger, geen cijfer lager dan 7).