Lees voor

Zoeken

Zoeken

Emo-eten: Snackimpuls

 

Promovendus: drs Saskia Wouters MSc
Promotor: mw. prof. dr. Lilian Lechner (Open Universiteit)
Copromotoren: mw. dr. Nele Jacobs (Open Universiteit), mw. dr. Viviane Thewissen (Open Universiteit)
Beoogde promotiedatum: 2016

 

Samenvatting

Sinds half januari 2011 wordt onderzoek verricht naar de impliciete determinanten (o.a. stress, affect, zelfwaardering) van ongezond eetgedrag in het dagelijks leven.

Het onderzoek richt zich voornamelijk op het bestrijden van overgewicht. Het aantal mensen met overgewicht en obesitas stijgt schrikbarend. Onderzoek heeft herhaaldelijk uitgewezen dat ongezonde voedingskeuzes, met name snacken tussen maaltijden door, in Nederland significant bijdraagt aan overgewicht. Met name jonge, werkende volwassenen hebben een relatief grote kans op excessieve gewichtstoename. Alledaagse zorgen, irritaties en frustraties kunnen aanleiding zijn om ongezond te gaan eten. Dit wordt ook wel emo-eten genoemd. Pas wanneer men zich bewust is van ongezond eetgedrag en de risicosituaties, kan gedragsverandering plaatsvinden.

Tot op heden heeft onderzoek zich met name toegelegd op bewuste (beredeneerde) determinantenvan ongezond eetgedrag, zoals cognities. Recent onderzoek toont echter aan dat met name onbewuste determinanten zoals gewoontes, stress, emoties en zelfwaardering, cruciaal zijn in het voorspellen van ongezond eetgedrag. Onbewuste determinanten zijn echter in grote mate contextafhankelijk en fluctueren door de dag heen. Daarom is het noodzakelijk deze concepten te bestuderen zoals ze zich in het dagelijks leven voordoen. De Experience Sampling Methode (ESM) is hier uitermate geschikt voor. ESM is een gestructureerde dagboekmethode waarbij personen op ‘random' tijdstippen een vragenlijst invullen (met behulp van een mobiele digitale applicatie of een papieren dagboekje). Ze rapporteren dan hun gedachten, de context, hun beoordeling van die context, hun stemming en ook hun snackgedrag. Op deze manier kunnen onderliggende mechanismen van ongezond eetgedrag bestudeerd worden. Tegelijkertijd worden onbewuste psychische processen expliciet gemaakt.

Om de impliciete determinanten van emo-eten in kaart te brengen, zal eerst een mobiele telefoonapplicatie ontwikkeld worden, gebaseerd op ESM. Deze applicatie zal vervolgens gebruikt worden om onderzoek te verrichten onder een grote groep deelnemers.

Het project wordt gefinancierd door NELLL (Netherlands Laboratory for Lifelong Learning aan de Open Universiteit)