Lees voor

Zoeken

Zoeken

Masterclass e-health

Masterclass e-health

Gezondheidspsychologie

Gezondheidspsychologie richt zich op de psychologische aspecten van gezondheid en ziekte, gelinkt  aan actuele gezondheidsvraagstukken.

Enerzijds gaat het hierbij om preventie met als doel te voorkomen dat gezondheidsproblemen ontstaan. Voorkomen is immers beter dan genezen. Dus hoe stimuleren we een gezonde leefstijl en zorgen we ervoor dat mensen over optimale vaardigheden en omstandigheden beschikken om de gezonde keuzes te maken?
Maar gezondheidspsychologie heeft ook tot doel om mensen met gezondheidsproblemen zo optimaal mogelijk te laten functioneren.  Denk daarbij aan chronisch zieken en mensen met beperkingen of psychisch lijden. Hoe kunnen zij zelf toch regie houden over hun leven, en er het beste uithalen?

Binnen Gezondheidspsychologie wordt gekeken naar de psychologische en sociale oorzaken van risicogedrag, met als doel om op basis van dit inzicht gezond gedrag te stimuleren en gezondheid te bevorderen. Dit positief beïnvloeden van gedrag gebeurt op  veel manieren , bijvoorbeeld met  persoonlijke counseling, voorlichtingsbijeenkomsten of online eHealth interventies.

De vakgroep Gezondheidspsychologie biedt onderwijs binnen de bachelor- en de masteropleiding Psychologie. Daarnaast doen we veel onderzoek. Opleiding en onderzoek zijn bij ons gekoppeld: nieuwe bevindingen uit ons onderzoek worden direct verwerkt in het curriculum. De student staat bij ons centraal: we sluiten aan bij de vraag van studenten, staan open voor ideeën en laten studenten graag meedenken over voorbeelden uit de praktijk. Als student leer je de toepassingen kennen en probeer je die te vertalen naar je eigen (toekomstige) praktijk.