Lees voor

Zoeken

Zoeken

Ik beweeg

In dit onderzoeksproject, dat op 1 januari 2011 van start is gegaan, wordt een online interventie ontwikkeld om mensen te motiveren tot meer lichaamsbeweging. Het gaat bij dit project echter niet om een traditionele advies op maat interventie. Bij de ontwikkeling wordt namelijk zoveel mogelijk gebruik gemaakt van principes uit motiverende gespreksvoering: veel interactie tussen cliënt en hulpverlener, tonen van empathie en bovendien een hoge mate van autonomie bij de cliënt. De bedoeling is dan ook dat mensen zoveel mogelijk intrinsiek, vanuit zichzelf, gemotiveerd raken om meer te gaan bewegen (Ik Beweeg). De grote uitdaging is nu om bovengenoemde technieken geautomatiseerd te maken en in het programma te verwerken, terwijl de gebruiker toch zoveel mogelijk het gevoel heeft met een echt iemand in gesprek te zijn. Om dit interactie-element nog verder uit te breiden zal tijdens de ontwikkelfase gekeken worden wat de toegevoegde waarde is van een grafische virtuele coach met wie men tijdens het programma in gesprek is. Tijdens de tweede fase van het project zal de voltooide interventie getest worden op effect. Hierbij zal gekeken worden naar verandering in beweeggedrag maar ook in motivatie en in hoeverre de motivatie om te bewegen vanuit de mensen zelf komt. Tenslotte zal een kosteneffectiviteitanalyse verricht worden. Tijdens het project zullen verschillende deelstudies worden opgezet waarin masterstudenten Gezondheidspsychologie kunnen participeren in het kader van hun afstudeerscriptie.

Het project wordt gefinancierd door ZonMW.

Promovendus: dhr. drs. S. Friederichs

Projectmedewerker: mw. drs. Janneke Guyaux
Promotor: mw. prof. dr. Lilian Lechner (Open Universiteit)
Copromotoren: mw. dr. Catherine Bolman (Open Universiteit), mw. dr. Anke Oenema (Erasmus MC Rotterdam)
 

Promotie

Promotiedatum: 23-10-2015

Zie ook het persbericht: Online personal coach leidt tot meer lichaamsbeweging

Bekijk ook de video-opname van de promotie