Lees voor

Zoeken

Zoeken

Mastervariant Gezondheidspsychologie

Gezondheid is een samenspel van een gezond lichaam en mentaal lekker in je vel zitten. Gezondheidspsychologie draagt bij aan het bevorderen van gezondheid door mensen te motiveren en zich bewust laten worden van hun eigen kracht op het gebied van gezondheid en welbevinden. Het gaat hierbij om gezonde mensen, patiënten en hun omgeving.

Team Gezondheidspsychologie

Het team van de master Gezondheidspsychologie bestaande uit Esther Bakker, Trijntje Völlink, Lilian Lechner, Marjan Nijkamp, Aart Mudde (staand v.l.n.r), Catherine Bolman, Natascha de Hoog en Gjalt-Jorn Peters (zittend v.l.n.r.)

Volg de Masteropleiding Gezondheidspsychologie aan de Open Universiteit als u geboeid bent door vragen als:

  • Wat motiveert mensen om te sporten?
  • Hoe kun je als ex-kankerpatiënt weer lekker in je vel zitten?
  • Hoe kunnen apps je helpen minder te snacken?
  • Hoe kan cyberpesten bij jongeren voorkomen worden?

Meer informatie over de opleiding vindt u in de brochure in de bijlage. 

Op 25 april 2015 hield de vakgroep gezondheidspsychologie een informatiebijeenkomst over de opleiding gezondheidspsychologie, interessante losse cursussen op het gebied van de gezondheidspsychologie en over haar onderzoek. De presentaties hiervan vindt u in het rechterkantlijn menu als bijlage. Bekijk het filmfragment voor een korte impressie van deze dag.

Samenstelling master Gezondheidspsychologie

PM0004 Gezondheidspsychologische interventies
PM0102 Psychodiagnostiek in de gezondheidspsychologie
PM0702 Adaptatie en gedragsverandering bij chronisch zieken
PM9504 Onderzoekspracticum scriptieplan 
PM9706 Empirisch afstudeeronderzoek: scriptie gezondheidspsychologie
PM0106 Stage gezondheidspsychologie


Het complete opleidingsschema treft u aan in onze studiegids die u kunt downloaden.

Toelating en inschrijving

Voor de masteropleiding gelden toelatingseisen. U dient tenminste een wo-bacheloropleiding in de psychologie te hebben afgerond om te kunnen worden toegelaten tot de masteropleiding en soms dient u voorafgaand een schakelprogramma af te ronden. Rechtstreeks inschrijven is niet mogelijk. U vraagt eerst een adviesgesprek aan.