Lees voor

Zoeken

Zoeken

Onderwijs

Ons online onderwijs heeft een uitgekiende mix van begeleide, virtuele bijeenkomsten, digitale feedback en verplichte practica. Via discussiegroepen krijgt u de mogelijkheid om met medestudenten contact te houden. Afstand is geen belemmering.

Starten met Inleiding in de psychologie

U start de bacheloropleiding met de Inleiding in de psychologie. Na afronding van deze cursus weet u zeker of de studiemethode van de Open Universiteit geschikt voor u is. Wij verwachten van onze studenten doorzettingsvermogen, een kritische instelling, analytisch vermogen en zelfdiscipline. Doorstuderen in de bacheloropleiding en vervolgens in de masteropleiding is een lange weg. Wij helpen u om op die weg de juiste keuze te maken.

Start vanaf dit najaar met de Inleiding in de Psychologie.

Bacheloropleiding en masteropleiding

Onze bacheloropleiding is breed van opzet. Na een propedeuse en een postpropedeuse kiest u vakken die relevant zijn voor de beoogde masteropleiding. De variantenin de masteropleiding zijn Arbeids- en organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische psychologie en Levenslooppsychologie

Lees meer over de bacheloropleiding psychologie.

Ga direct naar de masteropleiding psychologie:

Variant arbeids- en organisatiepsychologie

Variant gezondheidspsychologie

Variant klinische psychologie

Variant levenslooppsychologie

Korte opleidingen

Bijscholing en nascholing is mogelijk voor diverse disciplines.

Onderwijskwaliteit

Met ruim 5200 studenten, variƫrend van beginnend tot vergevorderd, en meer dan 1200 cursisten die een korte opleiding volgen, staan we inmiddels nationaal en internationaal bekend om onze onderwijskwaliteit. Met bijna 80 medewerkers, verdeeld over de studiecentra in Nederland en de hoofdvestiging in Heerlen, zorgen wij ervoor dat alle studenten optimaal begeleid worden op het gebied van inhoud, studievoortgang en motivatie. Naast het onderwijs staan onderzoek en innovatie centraal. Deze laatste vormen samen met de inzet van onze medewerkers de basis voor onze continue ontwikkelingen op onderwijsgebied.

Kwaliteit en waardering

De kwaliteit van ons onderwijs blijft niet onopgemerkt. In 2016 waren we de beste bachelor en master in de Nationale Studenten Enquete (NSE). De bacheloropleiding psychologie staat op nummer 1 in de Keuzegids universiteiten 2016.

Visitatie

Bij de landelijke visitatie in 2012 sprak de visitatiecommissie haar waardering uit voor de kwaliteit van de opleiding. De commissie heeft vastgesteld dat de bacheloropleiding en de masteropleiding voldoen aan de eisen die het vakgebied stelt. Deze uitspraak heeft de faculteit opnieuw de bevestiging gegeven dat de aanpak van ons onderwijs, waarin de drie competentielijnen diagnostiek, interventie en onderzoek de basis vormen, een goede aanpak is.